Bibliografia
Okładla dla

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i MężczyznAutor/-ka Aleksandra Seklecka
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń, 2007
ISBN978-83-7441-696-4
Liczba stron176


Przesłanki Płeć

W poniższej pracy autorka chce udowodnić, iż działalność pełnomocnika była istotna, ważna i pożądana z punktu widzenia przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości. Stara się również wykazać, że biuro pełnomocnika realizowało bardzo wiele zadań w kwestiach, w których zostało powołane. Tematem pracy jest tylko działalność Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, który powstał na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku. Oczywiście istnieje nawiązanie do działalności wcześniejszych urzędów, ale stanowi to jedynie wstęp do analizy właściwego tematu. W czasie istnienia biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn pełnomocniczkami były: Izabela Jaruga-Nowacka, a od sierpnia 2004 roku dr hab. Magdalena Środa.
(opis publikacji za Wydawnictwo Adam Marszałek)

SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział I. Geneza powstania urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
1. Polityka równego statusu
2. Geneza urzędu
3. Wpływ Unii Europejskiej na powołanie pełnomocnika
4. Rozporządzenie RM w sprawie urzędu pełnomocnika
5. Struktura urzędu

Rozdział II. Zadania pełnomocnika dotyczące równości płci
1. "Krajowy Program Działań na rzecz Kobiet - II etap wdrożeniowy"
2. Prawa kobiet jako prawa człowieka
3. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
4. Kobiety na rynku pracy
5. Aktywność polityczna kobiet
6. Kobiety w mediach
7. Edukacja kobiet
8. Zdrowie kobiet
9. Strategie badawcze i system zbierania danych pod kątem płci

Rozdział III. Zadania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej
1. Nowe zadania pełnomocnika
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek 
4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
5. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na religię, wyznanie i przekonania

Rozdział IV. Programy unijne i współpraca z organizacjami pozarządowymi
1. Programy unijne
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis skrótów