Bibliografia

Książka zawiera analizę mechanizmów rekrutacji do polityki ukazującą instytucjonalne, ekonomiczne i kulturowe bariery uczestnictwa kobiet w strukturach władzy państwowej. Autorzy wykorzystują bogaty i wszechstronny materiał empiryczny: od badań sondażowych przez pogłębione wywiady z posłami i radnymi do szczegółowych wyników wyborów samorządowych i parlamentarnych.

Główne problemy rozważane w książce:
płeć a zainteresowanie wyborami,
reprezentacja kobiet w parlamencie,
czy wyborcy preferują mężczyzn,
środowiskowe uwarunkowania szans wyborczych kobiet,
profile etyczne elit lokalnych,
stereotypy kobiet i mężczyzn w rolach polityków.
(opis ze strony Wydawcy)