Bibliografia

Głównym celem Autorów studiów zamieszczonych w książce było uwzględnienie specyfiki wybranych zagadnień, a przede wszystkim podkreślenie kwestii dotyczą­cych życia społecznego i politycznego człowieka w kontekście płci kulturowej. Różnorodność tematyki podjętej w publikacji (historia i współczesność ruchu kobiecego, edukacja, prawo, kultura popularna i sztuka wysoka, polityka, wybory, system me­dialny, rynek pracy) oraz jej interdyscyplinarność i bogactwo perspektyw możliwe dzięki autorom zajmujących się różnymi dziedzinami nauk społecznych, pozwalają na wszechstronne ukazanie problematyki i włączenie się do dyskusji na temat roli płci w życiu publicznym.
Książka jest zbiorem artykułów prezentujących problematykę szeroko rozumianych uwarunkowań funkcjonowania płci w życiu publicznym. Dyskusja na ten temat tocząca się w Polsce, począwszy od pierwszych lat pokomunistycznego przełomu, pokazuje przemiany dokonujące się w obyczajowości Polaków zarówno w sferze instytucjonalnej, jak i społecznej. Kwestie przemian kulturowych, rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji, bezrobocia, aktywności społeczno-politycznej oraz udziału kobiet w gremiach ustawodawczych i decyzyjnych na szczeblu ogólnokrajowym (parlament) i lokalnym (samorząd) to wątki kluczowe pojawiające się w niniejszej dyskusji. Tropy te stanowią także główne zainteresowanie Autorów obecnych w ni­niejszej publikacji.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Od Redaktorów
I. Płeć w sferze społecznej
Katarzyna Wiechowska, Płeć a sfera publiczna. Koncepcja relacji między płcią a sferą publiczną w myśli Judith Butler
Maria Wincławska, Głos Harriet Martineau w kwestii kobiecej
Aneta Niewęgłowska, Wiedza - oręż równouprawnienia. Szkolnictwo żeńskie w zaborze pruskim w latach 1815-1918
Magdalena Bergmann, Autoportret feminizmu we współczesnej Polsce
Milena Buć, Wpływ zaprogramowania kulturowego na stopień maskulinizacji społeczeństwa polskiego
Robert Dziemba, „Słaba płeć" w silnych mediach
Natalia Sarata, Zrób to sama, czyli sposób na dyskryminację
Dominika Kosiewicz- Wawrzonkowska, Czy kobieta może być ekspertem?
Aleksandra Seklecka, Tożsamość płciowa wobec wyzwań XXI wieku, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych
Łukasz Wojtkowski, Futbol — mężczyźni dla mężczyzn?
Marek Jeziński, „Jezus umarł za cudze grzechy, ale nie za moje..." Patti Smith w poszukiwaniu mitologii
Edyta Lorek-Jezińska, Płeć a interpretacja - feministyczne re-wizje kanonu literatury

II. Płeć w sferze politycznej
Łukasz Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania" - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych
Zofia Kinowska, Posłanki IV kadencji - życie prywatne a zawodowe
Barbara Brodzińska, Praca u podstaw, czyli aktywność polityczna kobiet na szczeblu lokalnym. Toruńskie radne kadencji 2002-2006
Wojciech Peszyński, Kobiety w wyborach do Sejmu RP 1991-2005
Anna Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci". Kobieta w prawie publicznym II RP
Anna Pacześniak, Kwoty i parytety w Europie - teoria i praktyka
Karolina Sokołowska, „I ty możesz zostać prezydentką!" o formach aktywizacji politycznej kobiet w USA
Magdalena Notuak-Paralusz, Ustawodawstwo dotyczące równości statusów. Czy potrzebne są dodatkowe regulacje prawne poprawiające status kobiet?

Bibliografia