Bibliografia
Okładla dla

Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret MeadAutor/-ka Ewa Głażewska
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń, 2005
Liczba stron223


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Interesująca książka Ewy Głażewskiej jest opracowaniem dobrze skonstruowanym i opartym na solidnych badaniach, a jednocześnie niezwykle interesującym dla tzw. zwykłego czytelnika. [...] Sam tytuł książki dobrze oddaje przewodnią myśl, która przyświeca wywodom Autorki – wskazanie, iż obecne zainteresowanie tematyką genderową w humanistyce, gorące spory, jakie toczą się wokół pojęć płci kulturowej i biologicznej, ma swoje korzenie w pracach antropologicznych, przede wszystkim zaś w dorobku Margaret Mead. [...] Praca posiada wręcz walory podręcznika i sądzę, że wzbudzi zainteresowanie (i polemiki) wśród przedstawicieli wielu specjalizacji humanistycznych. Imponuje także obszerna bibliografia, która może być przewodnikiem dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką, jako że jest reprezentatywna i obejmuje najnowsze pozycje. Z tego co się orientuję, nie ma jak dotąd na polskim gruncie podobnego opracowania”.
Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha J. Burszty, antropologa kultury