Bibliografia
Okładla dla

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA: Od teorii do praktyki społecznejAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Anna Giza , Anna Przybylska
Wydawca Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa, 2014
ISBN978-83-7383-542-9
Liczba stron228


Aktywność obywatelska w przestrzeni publicznej wzrosła w ostatnich 25 latach i choć nadal możemy być niezadowoleni z jej poziomu, to różnorodność form samoorganizacji oraz celów, dla których ludzie chcą współdziałać, jest szeroka. Zmieniły się zarówno pozycja, z jakiej oceniamy rzeczywistość społeczną, jak i kryteria tej oceny.
Zamieszczone w książce artykuły łączy krytyczna refleksja nad teorią i praktyką uczestnictwa obywateli w polskiej przestrzeni publicznej. Analiza przypadków pozwala na przedstawienie istotnych dylematów partycypacji obywatelskiej, w tym procedur demokratycznych, reprezentacji, a także interwencji i konsultacji społecznych.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska
Jeśli partycypacja – …to z panną taką jak ty

Paweł Poławski
Technologie partycypacji

Andrzej Waśkiewicz
Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej

Marta Bucholc
O naukowych gwarancjach procedur demokratycznych 

Katarzyna Wądołowska
Badanie obywatelskiej satysfakcji jako problem pomiaru 

Urszula Kurczewska
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej

Anna Przybylska
Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych? 

Marta Olejnik, Przemysław Sadura, Agata Urbanik
Społeczeństwo obywatelskie w budowie…. Dylematy interwencji socjologicznej na przykładzie Warsztatów Dialogu Społecznego

Artur Celiński
„DNA Miasta” jako innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej 

Katarzyna Batko-Tołuć
Oddolne inicjatywy obywatelskie w zakresie kontroli społecznej

Agnieszka Podgórska
Obywatel na straży. O obywatelskim monitoringu procesu konsultacji społecznych

Patrycja Wojtaszczyk, Borys Martela
Niesforni obywatele – spontaniczne organizowanie się mieszkańców 

Michał Pretm
„Politycy pod kontrolą – co można zrobić pojedynczo?”… – na przykładzie projektu HGW Watch 

Indeks osób 
Autorzy