Bibliografia
Okładla dla

Parlamenty zjednoczone w zwalczaniu przemocy domowej wobec kobiet.

Podręcznik dla parlamentarzystów

Autor/-ka Albert Pol
Wydawca KANCELARIA SEJMU Biuro Spraw Międzynarodowych,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-7059-844-0
Liczba stron32


Przesłanki Płeć

Problem przemocy wobec kobiet jest niestety nadal obecny w naszym życiu społecznym. Kobiety, chociaż w sferze prawa są równe mężczyznom, w życiu codziennym, jako osoby od nich słabsze fi zycznie, stają się nierzadko ofi arami najokrutniejszej formy przemocy — przemocy domowej. Mimo, iż liczba kobiet deklarujących, że doświadczyły przemocy domowej maleje (wg badań CBOS w 1996 r. — 17%, w 2002 r. — 12%1), to dane te nie powinny jednak napawać optymizmem — wiele kobiet ukrywa bowiem to, iż są bite w domu, uważając to za „wewnętrzną sprawę rodziny”. Niepokojący jest także fakt, iż procent kobiet deklarujących, że zna osobiście lub spotyka kobiety bite przez mężów, to aż 51% w 1996 r. i 42% w 2002 r. O tym, że problem przemocy domowej wcale nie jest marginalny, świadczy także spora liczba organizacji pozarządowych udzielających informacji i porad kobietom ofi arom oraz projektów i kampanii społecznych, mających na celu ograniczenie skali tego zjawiska.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania polskiego
Rada Europy
Słowo od Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego
Zarys ogólny
Wytyczne
Pytania i odpowiedzi
Dobre praktyki — kilka przykładów konkretnych inicjatyw parlamentarnych
Wybrana bibliografii a prac Rady Europy na temat zwalczania przemocy wobec kobiet