Bibliografia
Okładla dla

PARADOKS MACHO. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobićAutor/-ka Jackson Katz
Wydawca Wydawnictwo CZARNA OWCA,
Warszawa, 2012
ISBN978-83-7554-532-6
Liczba stron514


Przesłanki Płeć

Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić to książka o męskiej przemocy wobec kobiet, napisana z punktu widzenia mężczyzny. Mężczyźni, jak podkreśla Katz, są sprawcami znacznej części aktów przemocy. Nie znaczy to, że większość mężczyzn stosuje przemoc. Przeciwnie, większość to tak zwani porządni faceci. Jednak, jak twierdzi Katz, ci porządni faceci nie uświadamiają sobie, że przemoc wobec kobiet stanowi problem mężczyzn. Dlatego pozostają obojętni. Dlatego przemoc trwa.

Paradoks macho adresowany jest właśnie do porządnych facetów. Każdy z was – mówi im Jackson Katz – ma wokół siebie kobiety, o które się troszczy: matki, siostry, córki, partnerki czy przyjaciółki. Musicie sobie uświadomić, jak bardzo męska przemoc i lęk przed nią wpływa na ich życie. Porzućcie rolę świadków, wysłuchajcie kobiet, zacznijcie je wspierać. Wspieranie kobiet wymaga większej odwagi, niż bierne uczestnictwo w kulturze, przesyconej przemocą. Oto paradoks macho – mężczyznom łatwo jest traktować obojętnie przemoc, stosowaną przez innych mężczyzn. Prawdziwe męstwo okazują jednak ci, którzy umieją się jej przeciwstawić.

Jackson Katz jest działaczem antyseksistowskim i krytykiem kultury, zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Prowadzi projekty edukacyjne, adresowane do chłopców i mężczyzn. Doktor nauk społecznych, autor nagradzanego filmu edukacyjnego „Maska Twardziela”, współtwórcą filmów „Wrestling with Manhood” i „Spin the Bottle. Sex, Lies & Alcohol”, jest jednym z czołowych amerykańskich działaczy ruchu mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet. Jego podejście opiera się na dwóch założeniach: po pierwsze, że istnieje związek między kulturowymi wzorcami męskości a przyzwoleniem na przemoc wobec kobiet i po drugie, że problem przemocy może zostać rozwiązany tylko, jeśli wystarczająca liczba mężczyzn dostrzeże ten związek i aktywnie włączy się w działania antyprzemocowe.

Więcej informacji: http://www.jacksonkatz.com/

„Tę książkę powinni czytać mężczyźni. Nie tyko dlatego, że dzięki temu świat stanie się bezpieczniejszym miejscem, ale także dlatego, że ta książka da mężczyznom wolność bycia naprawdę sobą.”
Eve Ensler, autorka „Monologów Waginy”

„Lektura tych stron da mężczyznom i kobietom moc, pozwalającą położyć kres pladze męskiej przemocy i nadużyć. Katz, który wie, jak dotrzeć do sedna problemu, wykazuje w sposób nieodparty, że położenie kresu poniżaniu kobiet powinno stać się priorytetem każdego mężczyzny.”
Lundy Bancroft, autor książki „Why does He do That? Inside the Minds of Angry and Controlling Men”

(opis ze strony wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Uwagi autora na temat tytułu "paradoks mach"
1. Przemoc wobec kobiet jest problemem mężczyzn
2. W obliczu faktów
3. Potraktujmy to osobiści
4. Słuchając kobiet
5. Kobiety, które biją mężczyzn?
6. Uwięzieni w rodzaju nijakim
7. Postronni świadkowie
8. Rasa i Kultura
9. Trzeba całej wioski, by zgwałcić kobietę
10. Paradoks mach, grzeszne przyjemności: pornografia, prostytucja, striptiz
11. Mentorzy zapobiegania przemocy - sportowcy i marines
12. Dobrze uczcie nasze dzieci
13. więcej niż kilku dobrych mężczyzn
Podziękowania
O Autorze
Bibliografia