Bibliografia
Okładla dla

Owoc zatrutego drzewa? Wyniki eksperymentów naturalnych (situation testing) jako dowód w sprawach o dyskryminację.Autor/-ka Katarzyna Wencel
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2010
Liczba stron27
Link do publikacji

Techniki eksperymentalne, w tym testy dyskryminacyjne, mające na celu wykazanie zachowań dyskryminacyjnych, zaczęto stosować w latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, początkowo głównie w obszarze wynajmu mieszkań oraz zatrudnienia. Testy przeprowadzane były przez instytucje publiczne, pracowników naukowych i aktywistów. Zaawansowane badania w przedmiocie testów dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne prowadziła także w latach 90 Międzynarodowa Organizacja Pracy. Z biegiem czasu na kontynencie europejskim badacze oraz prawnicy zaczęli akceptować i stosować metodę situation testing. Wykorzystywano je także w pracy organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i sądów. Jednak pomimo wielu lat doświadczenia w państwach anglosaskich i szeregu pogłębionych badań naukowych, dopuszczalność stosowania tego typu dowodów w postępowaniu sądowym wciąż wzbudza wątpliwości, a nawet kontrowersje.
(fragment Wstępu autorstwa Katarzyny Wencel)