Bibliografia
Okładla dla

Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacjiRedakcja Biruta Skrętowicz , Marta Komorska
Wydawca Wydawnictwo UMCS,
Lublin, 2008
ISBN978-83-227-2825-3
Liczba stron168


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji to wielowątkowe studium wykorzystujące między innymi wyniki NSP 2002. Zawiera opis sytłacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w społeczeństwie polskim w kontekście zmian prawno - instytucjonalnych mających miejsce w Polsce okresu przełomu. Dane spisów powszechnych są od dawna uznawane za jedyne w miarę wyczerpujące źródło informacji o zamiarach zjawiska niepełnosprawności w skali kraju.SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Biruta Skrętowicz, Michał Wójcik
Niepełnosprawność w świetle wyników NSP 2002

Michał Wójcik
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych

Michał Nowakowski
Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi

Luiza Nowakowska
Szansę edukacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Ewa Miszczak
Niepełnosprawność wśród ludzi starszych

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
Społeczna kondycja polskiej rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością

Marta Komorska
Instytucjonalne formy wsparcia stosowane wobec osób niepełnosprawnych w procesie integracji społecznej

Aneta Serafin
Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych

Julita Kożuch
Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych

Nota o Autorach