Bibliografia
Okładla dla

Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieciAutor/-ka Anetta Soroka-Fedorczuk
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2007
ISBN978-83-7308-837-5
Liczba stron182


Obszar Edukacja

W książce rozpatrywane są opinie dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat na temat osób niepełnosprawnych, uzyskane metodą badań sondażowych oraz metodą indywidualnych przypadków. Badaniom poddano trzy grupy osób: dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównymi kryteriami doboru w odniesieniu do dzieci były: wiek, płeć oraz doświadczenia związane z osobami niepełnosprawnymi (w rodzinach, placówkach masowych i integracyjnych). Kryterium doboru grupy rodziców było posiadanie dziecka objętego programem badawczym. W badaniach wzięły również udział nauczycielki pracujące z dziećmi w placówkach integracyjnych i masowych.
Głównym celem badań było ukazanie, jak jednostka spostrzega osoby niepełnosprawne, oraz ustalenie wspólnych cech badanego zjawiska dla wszystkich osób objętych badaniami. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie: Jak dzieci sześcioletnie i dziesięcioletnie spostrzegają osoby niepełnosprawne oraz jakie czynniki różnicują kształtujący się obraz osoby niepełnosprawnej u dziecka?
Treści przedstawione w książce mogą stać się źródłem wiedzy, inspiracji i refleksji dla nauczycieli przedszkoli lub klas I-III, dyrektorów (przedszkoli i szkół), doradców metodycznych, studentów pedagogiki oraz innych osób, które profesjonalnie zajmują się organizacją warunków edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział I
Spostrzeganie osób jako problem psychologiczny i pedagogiczny
Pojęcie i istota spostrzegania osób Determinanty procesu spostrzegania osób w ujęciu różnych badaczy

Rozdział II
Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat w kontekście spostrzegania ludzi
Zmiany rozwojowe w reprezentacji poznawczej drugiego człowieka
Rozwój emocjonalny – główne kierunki
Społeczno-moralny rozwój dziecka

Rozdział III
Środowiska wychowawcze i ich oddziaływanie na dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat w aspekcie kształtowania obrazu innych ludzi
Rodzina jako grupa społeczna wpływająca na poznawanie przez dziecko innych ludzi
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jako obszary wspierające poznawanie innych osób przez dziecko

Rozdział IV
Charakterystyka badanego środowiska jako obszaru zdobywania przez dziecko doświadczeń związanych z niepełnosprawnością
Rodzice wobec problemów osób niepełnosprawnych
Nauczycielki wobec problemów osób niepełnosprawnych
Źródła informacji o osobach niepełnosprawnych w opiniach dzieci

Rozdział V
Obraz osób niepełnosprawnych w opiniach dzieci sześcioletnich i dziesięcioletnich
Spostrzeganie osób niepełnosprawnych przez dzieci w aspekcie opisującym
Spostrzeganie osób niepełnosprawnych przez dzieci w aspekcie oceniającym

Rozdział VI
Zróżnicowanie obrazu osób niepełnosprawnych w opiniach dzieci ze względu na płeć i doświadczenia
Obraz osób niepełnosprawnych w opiniach dzieci (w aspektach opisującym i oceniającym) a płeć
Obraz osób niepełnosprawnych w opiniach dzieci (w aspektach opisującym i oceniającym) a doświadczenia rodzinne
Obraz osób niepełnosprawnych w opiniach dzieci (w aspektach opisującym i oceniającym) a obecność lub brak dziecka niepełnosprawnego w grupie przedszkolnej, klasie szkolnej

Zakończenie Bibliografia Aneks Prace plastyczne na temat „Osoba niepełnosprawna”