Bibliografia
Okładla dla

Organizacje strażnicze w Polsce. Stan obecny, wyzwania, perspektywyAutor/-ka Katarzyna Batko-Tołuć , Krzysztof Izdebski
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2012
ISBN978-83-7689-184-2
Liczba stron29
Link do publikacji

Działania strażnicze dotyczą już nie tylko praw człowieka, ale ogólnie sposobu rządzenia, przejrzystości, praworządności, rozliczalności, uczciwości i rzetelności instytucji publicznych na różnych poziomach. Co więcej, indywidualne strategie zazwyczaj przewidują wiele działań edukacyjnych, które choć wzmacniają misję organizacji, to coraz bardziej są nastawione na cel, jakim jest rozumienie przez obywateli specjalistycznych działań prowadzonych przez organizację. W wielu wypadkach odbiorcami działań nie są już jedynie instytucje publiczne. Jest to strategia uwzględniająca zarówno potencjalną skuteczność działań, jak i przede wszystkim oddziaływanie, możliwość mobilizowania zwolenników i wprowadzanie tematyki zainteresowania organizacji do debaty publicznej.


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie – perspektywa autorów
Definicje organizacji strażniczych
Funkcje organizacji strażniczych
Przykłady inicjatyw strażniczych i podejmowane przez nie tematy
Problemy napotykane w działalności strażniczej
Dostęp do informacji publicznej
Proces legislacyjny na poziomie rządowym
Proces legislacyjny na poziomie sejmowym
Wysłuchanie publiczne
Udział w postępowaniach sądowych
Ograniczenia w skuteczności skarg
Systemowa zależność rad
Inicjatywa uchwałodawcza
Zbieranie danych
Finansowanie
Podsumowanie i rekomendacje
Noty o autorach