Bibliografia
Okładla dla

Organizacja kształcenia specjalnego – zadania samorządu

Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST

Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa, 2015
Liczba stron44
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Publikacja „Organizacja kształcenia specjalnego – zadania JST. Poradnik dla samorządowców wspierający budowanie systemowych rozwiązań dla kształcenia specjalnego w JST” dedykowana jest wszystkim, którzy wykonując zadania służbowe przyczyniają się do tworzenia świata przyjaznego dzieciom niepełnosprawnym.

Jest propozycją budowania systemowego podejścia do organizacji kształcenia specjalnego, ukierunkowanego na przygotowanie wszystkich szkół i przedszkoli do przyjęcia uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego i zapewnienie w nich jednolitej oferty wspierającej kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publikacja omawia;

  • Modele organizacji kształcenia specjalnego w JST,
  • Zadania szkoły/przedszkola w zakresie organizacji kształcenia specjalnego
  • Rolę i zadania organu prowadzącego w zapewnieniu kształcenia specjalnego.
  • Organizację kształcenia specjalnego w kontekście wprowadzonego art. 32 ustawy okołobudżetowej
  • Propozycję organizacji kształcenia specjalnego po zmianach w prawie oświatowym i finansowym.
  • Planowanie środków na kształcenie specjalne realizowane w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych w roku 2016
  • Ewidencjonowanie wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w 2015 r.

 

SPIS TREŚCI
1. Dlaczego szkoły i przedszkola ogólnodostępne mają być przygotowane na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych?
2. Uczeń objęty kształceniem specjalnym, co to oznacza?
3. Model organizacji kształcenia specjalnego w JST
4. Za organizację kształcenia specjalnego ucznia odpowiada dyrektor jednostki oświatowej - co to oznacza?
a. Sześć zadań szkoły /przedszkola
b. IPET opracowują wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem
c. IPET – podstawowym dokumentem organizacji i realizacji kształcenia specjalnego
d. Nowe standardy organizacji zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
e. Poufność spraw poruszanych na spotkaniach zespołu – niejawność dokumentacji kształcenia specjalnego
f. IPET w 30 dni. 
g. Obowiązek zatrudnienia dodatkowych osób wspierających organizację kształcenia specjalnego
h. Dwa razy w roku wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
i. Elastyczna liczba uczniów w oddziale realizującym kształcenie specjalne
5. Rodzice partnerami w planowaniu organizacji kształcenia specjalnego
6. Rola organu prowadzącego w zapewnieniu kształcenia specjalnego
7. Co w organizacji kształcenia specjalnego zmienił art. 32 ustawy okołobudżetowej?
8. Najważniejsze tezy o organizacji kształcenia specjalnego po zmianach w prawie oświatowym i finansowym
9. Jak zaplanować środki na kształcenie specjalne realizowane w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych w roku 2016?
10. Ewidencjonowanie wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w 2015r.
11. Podsumowanie – tezy na zakończenie