Bibliografia
Okładla dla

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Aktywizm na rzecz praw kobiet

Pierwszy rok działalności.

Autor/-ka Agnieszka Gralak , Aleksandra Knapik , Katarzyna Iwaniuk , Marta Szymczyk
Redakcja Agnieszka Gralak
Wydawca Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
Łódź, 2017
Liczba stron29
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom powstały na początku kwietnia 2016 r. w odpowiedzi na zapowiedź zaostrzenia ustawy aborcyjnej, a de facto wprowadzenie jej całkowitego zakazu. Dodatkowo, premier Szydło zapowiedziało poparcie tego projektu. To skłoniło kobiety w całej Polsce do upomnienia się o swoje prawa i łączenia się w formalne i nieformalne grupy. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom są ruchem oddolnym, niezależnym, bezpartyjnym, który ma charakter nieformalny.
Niniejsza publikacja prezentuje działania prowadzone przez pierwszy rok ich działania. Warto zwrócić uwagę na rolę jaką udało się Łódzkim Dziewuchom odegrać w życiu lokalnej społeczności, jednocząc i współpracując z wieloma łódzkimi organizacjami. Działania te związane są przede wszystkim z walką o prawa kobiet, ale również o prawa innych grup doświadczających dyskryminacji, czy też o szeroko pojętą ochroną praw i wolności. Jest to niewątpliwie ruch, który już mocno wpisał się w łódzki krajobraz.