Bibliografia
Okładla dla

Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawnościAutor/-ka Ewa Trzebińska
Wydawca Wydawnictwo SWPS,
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89281-34-0
Liczba stron84
Link do publikacji

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wyszła w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii II: PRZECIW WYKLUCZANIU Z RYNKU PRACY

SPIS TREŚCI

1. Integracja społeczna w ujęciu psychologicznym - Ewa Trzebińska
1.1. Psychiczne i interpersonalne aspekty integracji społecznej
1.2. Życie razem - nasze wspólne zadanie
1.2.1. Wspólne korzyści z integracji
1.2.2. Wspólne zagrożenie wykluczeniem
1.3. Życie razem bez względu na niepełnosprawność - tematyka tomu

2. Kochać ludzi - Dominika Ustajn
2.1. Wprowadzenie
2.2. Więź i miłość - fundamenty integracji
2.2.1.Ewolucyjne powody, dla których ludzie tworzą więzi
2.2.2. Biologiczne podstawy więzi
2.2.3. Doświadczenia społeczne a zdolność do tworzenia więzi
2.2.4. Miłosne „perpetuum mobile”
2.3. Bycie razem ważniejsze od różnic na tle sprawności
2.4. Uczenie się budowania więzi
2.4.1. Trenowanie zachowań wiążących
2.4.2. Wzbogacanie przeżywania miłości
2.5. Podsumowanie

3. Rozumieć życie - Aneta Dowgiert i Dariusz Kuncewicz
3.1. Wprowadzenie
3.2. Mądrość dostępna dla każdego
3.3. Różnice w sprawności - problem do rozwiązania
3.4. Rozwijanie mądrości
3.4.1. Mentoring
3.4.2. Współdziałanie
3.4.3. Refleksja
3.5. Podsumowanie

4. Czuć się dobrze - Anna Gabińska, Anna Chojnacka i Olga Lasota
4.1. Wprowadzenie
4.2. Regulacja emocji
4.2.1. Jak działa uczuciowy „termostat”
4.2.2. Korzyści z panowania nad uczuciami
4.3. Emocjonalnie trudny problem niepełnosprawności
4.4. Trudna sztuka kształtowania własnych uczuć
4.5. „Tygodniowy” trening regulacji emocji
4.6. Podsumowanie

5. Być otwartym na innych - Anna Gabińska i Jakub Niedźwiedzki
5.1. Wprowadzenie
5.2. Porozumiewanie się
5.2.1. Wyobrażenia o sobie i innych a komunikowanie się ludzi
5.2.2. Dialogowe Ja
5.3. Wiem, jacy jesteśmy - pułapka wyobrażeń dotyczącyh sprawności
5.4. Rozwijanie dialogowych kompetencji
5.4.1. Założenia
5.4.2. Techniki
5.5. Podsumowanie

Literatura
Noty o autorach