Bibliografia
Okładla dla

Od przemocy ekonomicznej do niezależnościAutor/-ka Małgorzata Bladowska-Wrzodak
Wydawca Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2013
Liczba stron105
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Nierówność w dostępie do zasobów finansowych a przemoc ekonomiczna
Sprawiedliwy układ ekonomiczny w związku partnerskim a realia życiowe polskich rodzin
Tradycyjny podział ról w rodzinie a dostęp do pieniędzy i informacji na ich temat
Kiedy nierówność staje sie przemocą?
Prawo jest po Twojej stronie

Rozdział 2. Dług - dowiedz się, czy Cię obciąża i spłacaj według planu
Nie wpadaj w panikę i zabezpiecz się
Zabiezpiecz się przed dalszymi długami i na okoliczność procesu sądowego
Pomoc socjalno-finansowa
Dowiedz się, czy i wjakim stopniu odpowiadasz za długi męża
Dług z punktu widzenia prawa
Jak wyjść z pętli zadłużenia?
Bank, komorik i Ty - wszystkim zależy na spłacie długu
Wskazówki na wolną od długów przyszłość

Rozdział 3. Zamień negatywne przekonania na afirmację dobrobytu

Rozdział 4. Budżet domowy - działaj według planu
Zarządzasz czy rozporządzasz pieniędzmi?

Rozdział 5. Budżet domowy w pięciu krokach
Krok pierwszy: rejestrowanie wydatków
Krok drugi: analiza kwartalnych wydatków
Krok trzeci: w poszukiwaniu modelu wydatków
Krok czwarty: planowanie większych wydatków
Krok piąty: tworzenie budżetu domowego
Pracuj nad budżetem, dopóki nie uznasz, że jest taki, jak być powinien

Rozdział 6. Oszczędny tryb życia receptą na zasobną przyszłość
Rachunek bieżący a rachunek oszczędnościowy
Po pierwsze ustal na jakie cele chcesz przeznaczyć oszczędności
Po zdrugie zacznij stosować zasadę "zapłać najpierw sobie"
Po trzecie zautomatyzuj proces odkładania na konto/a oszczędnościowe
"Zapłać najpierw sobie" a nieprzewidziane wydatki
Zaczynasz nowy miesiąc: krok po kroku, ziarnko do ziarnka

Rozdział 7. Jak zacząć inwestować?
Kobiety mają predyspozycje, by być skutecznymi inwestorkami
Podstawowe produkty oszczędnościowo-inwestycyjne
Depozyty gwarantowane czyli konta oszczędnościowe i lokaty bankowe
Produkty inwestycyjne: akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne
Inwestowanie alternatywne

Rozdział 8. Oszacuj swój majątek i naucz się nim zarządzać
Jak bardzo jesteś zamożna?

Rozdział 9. Ubezpieczenie. Czy chcesz chronić siebie i swoją rodzinę?
Ubezpieczenie na pewien okres życia czy ubezpieczenie na stałe?
Na jaką kwotę powinnaś się ubezpieczyć?
Będę wpłacać i wpłacać, a czy będę mogła wypłacać?
Pozostałe rodzaje ubezpieczeń

Rozdział 10. Emerytura - zadbaj o swoją starość
Podstawowe zasady oszczędzania na emeryturę
Podstawowe informacje o polskim systemie emerytalnym
Wizualizacja zasobnej emerytury

Rozdział 11: Rekomendacje na przyszłość

Rozdział 12: Edukacja finansowa dzieci

Zakończenie

Gdzie po pomoc?