Bibliografia
Okładla dla

Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.Autor/-ka Iwona Rudek
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2008
ISBN978-83-7308-866-5
Liczba stron230


Obszar Edukacja

Nowoczesne społeczeństwo stawia współczesnej szkole określone poziomem cywilizacji i charakterem kultury wymagania w zakresie kształcenia i rozwoju uczniów. Jednym z takich wymagań jest uczenie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, które wyraża postawę szacunku wobec osoby. Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych winny stanowić istotny element w organizacji i funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Z tego powodu kształtowanie tolerancji należy rozpoczynać możliwie najwcześniej – doskonałe środowisko do podejmowania tego typu działań stanowi szkoła.
Przedstawiona problematyka jest obrazem zdiagnozowania tolerancji dzieci przejawianej wobec niepełnosprawnych rówieśników oraz nastawienia, działań i samooceny nauczycieli w zakresie rozwijania i uczenia takiej postawy. Poznanie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasie może okazać się przydatne dla ich poprawy. Może też stanowić przesłankę dla podejmowania właściwych relacji w tej sferze pracy wychowawczej. Rezultaty przeprowadzanych badań pozwoliły zgłębić problematykę. Ukazały konieczność działań w tym obszarze społecznych kontaktów.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Wartości istotne w kształtowaniu osoby ludzkiej
1.1. Pojęcie wartości
1.2. Przyjmowane klasyfikacje wartości

Rozdział 2. Tolerancja w świetle praw człowieka
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Koncepcje praw człowieka i wolności
2.3. Ewolucja praw dziecka
2.4. Prawa człowieka a prawa dziecka w krótkim rysie historycznym
2.5. Międzynarodowa ochrona praw dziecka

Rozdział 3. Tolerancja jako wartość w wychowaniu
3.1. Idea tolerancji
3.2. Istota i współczesne obszary tolerancji
3.3. Postawy tolerancji i nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych
3.4. Współczesne pojmowanie człowieka tolerancyjnego
3.5. Miejsce tolerancji w koncepcjach wychowawczych
3.6. Kształtowanie tolerancji w działalności wychowawczej i dydaktycznej nauczycieli

Rozdział 4. Dziecko niepełnosprawne jako uczeń w zespole klasowym
4.1. Czynniki konstytuujące grupę społeczną
4.2. Możliwości i ograniczenia indywidualizacji procesu edukacyjnego
4.3. Tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu tolerancji

Rozdział 5. Obraz zachowań tolerancyjnych dzieci wobec rówieśników
5.1. Tolerancja i nietolerancja w zachowaniach rówieśników w klasach szkoły publicznej
5.2. Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Rozdział 6. Praca wychowawcza nad kształtowaniem tolerancji w samoocenie nauczycieli
6.1. Nauczyciel w klasie integracyjnej
6.2. Specyfika działań wychowawczych w grupach integracyjnych
6.3. Pozytywne aspekty kształcenia integracyjnego
6.4. Bariery integracji społecznej

Wnioski
Bibliografia
Spis diagramów
Spis tabel