Bibliografia

Rozpoznawanie różnych form i obszarów wykluczenia ze wspólnoty narodowej mniejszości etnicznych, imigrantów oraz uchodźców staje się coraz bardziej aktualnym problemem we współczesnym, globalizującym się świecie, także w Polsce. Książka jest zbiorem tekstów starających się łączyć refleksje teoretyczne i prezentację materiałów empirycznych, korzystających zarówno z ilościowych, jak i jakościowych metod badawczych, a także doświadczenia pracy wśród uchodźców.

Analizowane zagadnienia: – postawy ksenofobii, m.in. dystans społeczny wobec Romów, Żydów, Wietnamczyków i Ukraińców; – wykluczanie uchodźców; – dyskryminacja historyczna mniejszościowej wspólnoty pamięci dziadka w Wehrmachcie; – relacje między Ukraińcami a Polakami w Małopolsce Wschodniej; – problem integracji muzułmanów, Arabów, Libańczyków i Afrykanów w Polsce; – postawy wykluczenia wirtualnego (w komentarzach internetowych); – dyskryminacja mniejszości etnicznych w polskich debatach sejmowych w świetle analizy dyskursu.
(z strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

ALEKSANDRA JASIŃSKA-KANIA, SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI; WPROWADZENIE. OBSZARY I FORMY WYKLUCZANIA ETNICZNEGO W POLSCE. KONCEPCJE TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE

CZĘŚĆ I. WYKLUCZANI Z NARODU
ALEKSANDRA JASIŃSKA-KANIA; WYKLUCZANIE Z NARODU: DYSTANSE SPOŁECZNE WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I MIGRANTÓW
MAREK TABIN; WYKLUCZANIE JAKO POSTAWA

CZĘŚĆ II. MNIEJSZOŚCI NARODOWE
VANESSA TRAPANI; „INNI” W POLSKICH DEBATACH SEJMOWYCH. PRZYKŁADY DYSKURSYWNEGO KONSTRUOWANIA TOŻSAMOŚCI PRZEZ WIĘKSZOŚĆ I MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PIOTR WRÓBLEWSKI; FORMY ETNICZNYCH RELACJI MIĘDZY POLAKAMI I UKRAIŃCAMI W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ. MIĘDZY EKSKLUZJĄ A INKLUZJĄ
LECH M. NIJAKOWSKI; O POJĘCIU DYSKRYMINACJI HISTORYCZNEJ

CZĘŚĆ III. IMIGRANCI
RENATA WŁOCH; RÓŻNORODNOŚĆ TECHNIK WYKLUCZENIA IMIGRANTÓW MUZUŁMAŃSKICH WE FRANCJI I W WIELKIEJ BRYTANII
PAWEŁ KUBICKI; ARABOWIE ŻYJĄCY W ZWIĄZKACH MIESZANYCH Z POLKAMI. SZANSE I BARIERY DLA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
RAFAŁ WIŚNIEWSKI; LIBAŃCZYCY W POLSCE. PROBLEMY ADAPTACJI DO ODMIENNYCH WZORÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH
MACIEJ ZĄBEK; AFRYKANIE W POLSCE. O STOSUNKACH RASOWYCH WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

CZĘŚĆ IV. UCHODŹCY
SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI; UCHODŹCY W POLSCE. MECHANIZMY WYKLUCZANIA ETNICZNEGO
JAN KRUSZYŃSKI; „WRACAJCIE DO CZECZENII! TAM PRZECIEŻ NIE MA JUŻ WOJNY...”. UCHODŹCY W DZISIEJSZEJ POLSCE – IMPRESJE WOLONTARIUSZA
BEATA SAMORAJ-CHARITONOW; INDYWIDUALNE PROGRAMY INTEGRACJI (IPI) DLA UCHODŹCÓW W POLSCE. OPIS I OCENA Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI