Bibliografia
Okładla dla

OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH. Prawda - Fałsz - Stereotyp.Autor/-ka Krzysztof Arcimowicz
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2003
ISBN83-89120-63-1
Liczba stron280


Przesłanki Płeć

Niniejsza publikacja stanowi bardzo interesujący przyczynek do wiedzy na temat koncepcji płci, zarówno formułowanych przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Autor, stosując interdyscyplinarne ujęcie, przedstawia współczesne teorie dotyczące problematyki męskości, wywodzące sie z badań prowadzonych w ramach studiów nad mężczyznami i płcią społeczno-kulturową (rodzajem). Dokonuje także analizy i interpretacji współczesnej wizji mężczyzny obecnej w polskich filmach, czasopismach, podręcznikach szkolnych, reklamach, a nawet propozycjach ustawodawczych. Pyta także o konsekwencje, jakie kreowane wzorce płci mają dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Ta książka jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach, w których kobiety i mężczyźni na nowo określają swoje miejsce i swoją rolę w społeczeństwie i renegocjują kontrakt płci.


SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Dwa paradygmaty męskości w kulturze współczesnej
2. Współcześni mężczyźni: przegląd problematyki badań
3. Wizerunek mężczyzny w reklamie telewizyjnej
4. Wzory meskosci w filmie polskim po 1989 roku
5. Obraz mężczyzny w? Katechizmie Kościoła Katolickiego?
6. Wzory męskości propagowane w podręcznikach? Przysposobienie do życia w rodzinie? i Wiedza o życiu w rodzinie?
7. Wizerunek mężczyzny ujawniony podczas debaty sejmowej dotyczącej projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn
8. Typologia wzorów męskości propagowanych w Polsce po 1989 roku
9. Męskocentryczny charakter kultury