Bibliografia
Okładla dla

Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnymAutor/-ka Agnieszka Szewczyk
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2006
Liczba stron270


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

W książce zawarto analizę różnych postaci ubóstwa, w tym tradycyjnego, materialnego, informacyjnego oraz moralnego, (...) skupiono uwagę na roli i miejscu technologii informacyjnych, mających różnokierunkowy wpływ na to zjawisko. Książka przemawia do sumień ludzkich. Jest kierowana do Czytelników, którzy dostrzegają problem ubóstwa, a także do tych, których ono dotyka w XXI wieku - wieku wiedzy, informacji, kapitału intelektualnego, sieci, organizacji wirtualnych, merytokracji, zagubienia informacyjnego, asymetrii informacji. Przeznaczona jest również dla tych, którzy problemu ubóstwa nie dostrzegają.
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek