Bibliografia
Okładla dla

Oblicza biedy we współczesnej PolsceRedakcja Magdalena Chruściel , Magdalena Prusinowska , Małgorzata Zielińska , Monika Popow , Piotr Kowzan
Wydawca Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk, 2011
ISBN978‑83‑933742‑0-5
Liczba stron350


Książka jest efektem pracy badaczy różnych środowisk. Współczesne postrzeganie biedy zależy w dużym stopniu od tego, jak postrzegana i mierzona była ona do tej pory. Jednak sytuacja, w której dla wielu polskich obywateli życie w kraju stało się przedmiotem wyboru, nie pozostała bez wpływu na koncepcję tej książki. Nawet jeśli nie zrywamy z historycznym wymiarem biedy w Polsce, to poważnie nadwyrężyliśmy ten związek. Wybrani autorzy przyglądają się często nowym wymiarom biedy (np. zadłużenie) oraz popularyzują nowe koncepcje (np. ubóstwo energetyczne). Wybrane prace koncentrują się na współczesnym wymiarze biedy.

Dwudziesta rocznica wprowadzenia kapitalizmu do Polski (1989‑2009) skłania do refleksji i podsumowań. Współczesne media, z których wiele osób czerpie wiedzę o świecie, pełne są obrazów bogactwa, pokazywane jest życie celebrytów czy też osób, które stały się autorytetami tylko dlatego, że są bogate. Bieda, jeśli pojawia się w dyskursie publicznym, to często w kontekście przestępczości lub nieprzystosowania społecznego. Niniejsza książka wyłamuje się z tego schematu – stara się ukazać inne oblicza biedy, często nieobecne lub marginalizowane w mediach.

Rok 2010 został uznany przez Komisję Europejską za Europejski Rok Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym. Tego rodzaju próba koncentracji wysiłków badaczy i organizacji pozarządowych na problemach obywateli zbiegła się z kryzysem finansowym i ukierunkowaniem działań wielu rządów na ratowaniu banków. Fakt, że kryzysu nie pokazują wskaźniki wzrostu PKB w Polsce, a jednocześnie nie widać masowego powrotu emigrantów z krajów dotkniętych tymże kryzysem, przekłada się na coraz częstsze podnoszenie kwestii rozmiarów wyzysku pracowników w naszym kraju. Powstają również nowe środowiska, w których toczy się taka dyskusja, głównie związane z lewicą.
(ze Wstępu)
Książka na licencji Creative Commons

SPIS TREŚCI

Wstęp
ROZDZIAŁ 1: BIEDA I PRACA
1.1 Maria Skóra: Transformacja jako czynnik konstytuujący nowe grupy zagrożone ubóstwem w kontekście tzw. „trudnych” rynków pracy

1.2 Ewelina Kuźmicz: Bieda pracujących, czyli working poor po polsku

1.3 Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan: Definiowanie biedy. Rozważania nad biedą we współczesnej Polsce oraz jej rozumieniem przez trójmiejskich nauczycieli

ROZDZIAŁ 2: BIEDA I WARUNKI MIESZKANIOWE
2.1 Martyna Bildziukiewicz, Magdalena Marcinkowska: Ubóstwo energetyczne – nowa kategoria biedy

2.2 Witold Kieńć: Czekając na polskie slumsy

2.3 Magdalena Chruściel: Prawno ‑ społeczne aspekty eksmisji

2.4 Beata Maria Pawlik‑Popielarska: Archetyp bezdomności

ROZDZIAŁ 3: DEMOGRAFIA BIEDY I WYKLUCZENIA
3.1 Michał Kubiak: Ubóstwo czy wykluczenie społeczne ludzi starszych w Polsce?

ROZDZIAŁ 4: NOWE WYMIARY BIEDY I WYKLUCZENIA
4.1 Piotr Kowzan: Nowe oblicza biedy: Dług jako kategoria socjologiczna

4.2 Magdalena Prusinowska: Komercjalizacja edukacji i zagrożenie wykluczeniem społecznym w świetle reformy polskiego szkolnictwa wyższego

ROZDZIAŁ 5: BIEDA W MIEJSCU
5.1 Małgorzata Kłoskowicz, Agnieszka Pogrzeba, Anna Stawowa, Żaneta Śmigiel, Aleksandra Wycisk: Stara bieda w nowym mieście? Przypadek gminy Borne Sulinowo

5.2 Tomasz Skoczylas: Wieś jako „przechowalnia biedy” w Polsce

ROZDZIAŁ 6: ODPOWIEDZI NA BIEDĘ
6.1 Małgorzata Zielińska: Emigracja jako odpowiedź na trudną sytuację finansową. Raport z badań Polaków na Islandii

6.2 Dorota Majka‑Rostek: Żebractwo jako strategia radzenia sobie z ubóstwem

6.3 Magdalena Żemojtel‑Piotrowska, Jarosław Piotrowski: Biedny, więc roszczeniowy czy roszczeniowy, więc biedny? O możliwych związkach postaw roszczeniowych ze statusem socjoekonomicznym i wykluczeniem społecznym

6.4 Agnieszka Kaim: Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu a komercjalizacja organizacji pozarządowych

ROZDZIAŁ 7: POSTRZEGANIE BIEDY / BIEDA W OCZACH POLAKÓW
7.1 Alicja Lisowska: Dolnoślązacy wobec problemów społecznych regionu

7.2 Witold Kieńć: Postawy i aktywność polityczna polskich biednych

English summaries