Bibliografia
Okładla dla

Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Raport ekspercki Manpower.Wydawca Manpower Polska,
Warszawa, 2008
Liczba stron28
Link do publikacji

Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Zarządzanie wiekiem

W ramach działań długofalowych, pracodawcy będą musieli lepiej wykorzystywać talenty przez cały okres pracy każdego z pracowników poprzez konsekwentne, indywidualne podejście do każdego z nich, które będzie miało na celu doskonalenie jego umiejętności. Składają się na to: okresowa ocena umiejętności i ścieżki kariery, szkolenia oraz dopasowanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności do potrzeb firmy tak, aby pracownik pozostał zaangażowany i był zawsze na bieżąco. W przyszłości nie będzie miejsca na marnowanie talentów, a firmy nie będą mogły pozwolić sobie na marnotrawstwo jakichkolwiek umiejętności. W rezultacie, aby zaradzić zjawisku braku talentów, powstaje potrzeba wdrożenia bardziej skutecznych rozwiązań. To nowe podejście do zarządzania talentami przeniesie się też na indywidualne plany emerytalne, ponieważ pracodawca ma coraz większą rolę w określaniu, co dla starszych pracowników oznacza przejście na emeryturę. Aby pracownicy, którzy przeszli już na emeryturę nadal byli zaangażowani, ważne będzie, by pracodawcy zapewnili im profesjonalne zaplecze niezbędne dla tych osób, które rozważają aktywność zawodową. Plany te muszą być realne i osiągalne. Powinny uwzględniać równowagę życia zawodowego i prywatnego oraz wpływ sytuacji finansowej wynikającej zarówno z wyborów osobistych jak i zdarzeń losowych.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Streszczenie
Wprowadzenie: Nowe spojrzenie na pracowników 50+
Zwycięstwo w walce o talenty i zaangażowanie pracowników 50+
Prognozowanie i zapobieganie przyszłym deficytom talentów
Optymalizacja przepływu talentów
Zrozumienie i zaangażowanie pracowników 50+
Znajdowanie i zatrzymywanie potrzebnych ludzi
Pomaganie starszym pracownikomw podjęciu właściwej decyzji życiowej
Zarządzanie strukturą talentów
Określenie zasadniczej roli rządów w kwestii zatrudniania i planach emerytalnych
Zarządzanie kosztami starzejącego się społeczeństwa
Inspirująca zmiana
Stymulowanie stałego wzrostu gospodarczego poprzez strategie na rynku pracy
Podsumowanie