Bibliografia
Okładla dla

Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczneAutor/-ka Ellyn Kaschack
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 1996
ISBN83-87957-17-8
Liczba stron248


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm

Autorka od ponad dwudziestu lat jest związana ze Światowym Ruchem Feministycznym. Pisze o tym, jak znaczący wpływ na jej życie osobiste i zawodowe miała działalność na rzecz kobiet. Myśli zawarte w książce rozwijały się w kontekście jej feministycznej refleksji i działalności w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Ellyn Kaschak opisuje codzienne życiowe doświadczenia kobiet. Mówi o związku między społeczną koncepcją płci a najgłębszymi odczuciami i przemyśleniami każdej kobiety. Pisze o dorastaniu, stawaniu się dziewczyną, a następnie kobietą oraz o towarzyszących tym procesom problemach i sposobach radzenia sobie z nimi. Książka jest empatycznym opisem problemów, z jakimi boryka się współczesna kobieta.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI

1. Tworzenie znaczeń:
Feministyczna krytyka epistemologii maskulinistycznej
Prefeministyczne teorie i metody kliniczne
Znaczenie znaczenia
Feministyczna krytyka wczesnej epistemologii feministycznej ku nowej epistymologii feministycznej

2. Ucieleśnienie rodzaju: Iluzja dychotomii rodzaju
Anatomia to przeznaczenie
Psychologia ciała

3. Edyp i Antygona raz jeszcze:
Konflikt edypalny: przekroczenie perspektywy Freuda
Edypalna psychologia syna (ojca): interpretacja feministyczna
Antygonalna psychologia córki (matki): model feministyczny
W kierunku rozwiązania

4. Ucieleśnienie tożsamości:
Uczenie się właściwego wyglądu
Pozory mylą
Nadwyżka znaczeń w rodzaju kobiecego pojęcia "Ja"
Fragmentaryczna perspektywa kobiety

5. Związki jego i jej:
Relacyjność kobiet i mężczyzn
Edukacja rodzajowa
Uwrażliwienie na agresora
Wnioski

6. Ograniczenia i granice:
Perspektywa mężczyzny
Perspektywa kobiety

7. "Ja" i szacunek:
"Ja" - personalizacja konstruktu społecznego
Poczucie własnej wartości

8. Porządek z chaosu:
Zaburzenia zachowania
Depresja
Niepokój i fobia
Dezintegracja

9. Odżywianie się:
Ciało jako przedmiot prezentacji
Ciało jako pole walki
Normalne jedzenie
Życie lub śmierć
Części i całość
Matkowanie w kontekście
Jedzenie czy seks

10. Nowy model psychoterapii feministycznej