Bibliografia

Nowej islamofobii Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Od pełnych nienawiści rasowej książek Oriany Fallaci, przez rzekome „prowokacje” Michela Houellebecqa, wstępniaki w renomowanych dziennikach i tygodnikach, aż po roszczące sobie prawo do naukowości teorie „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona – wszędzie słyszymy głosy stawiające znak równości między islamem a terroryzmem, „niebezpiecznymi klasami”, obcością kulturową i bliżej niezdefiniowanym zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Ideologicznym przejawom tej nowej islamofobii towarzyszy islamofobiczna praktyka: od administracyjnych zakazów budowy minaretów przez dyskryminację w miejscu pracy i policyjne szykany pod pretekstem „wojny z terroryzmem”, aż po akty przemocy skierowane przeciw społecznościom muzułmańskim. Geisser uważa, że forma jaką obecnie przybiera niechęć do muzułmanów w społeczeństwach zachodnich wiele mówi o ich kondycji politycznej. Islamofobia ujawnia wewnętrzne ograniczenia dominującego dziś modelu liberalnej demokracji, wskazuje na znaczenie, jakie dla jej struktur ma kreowanie obrazów wroga oraz mobilizacja przeciw niemu na froncie zewnętrznym i wewnętrznym.

Vincent Geisser (ur. 1968) – wykładowca w Instytucie Studiów nad Światem Arabskim i Muzułmańskim w paryskiej CNRS oraz w Instytucie Studiów Politycznych w Aix en-Provence. Napisał m.in. Ethnicité républicaine (1997), Le syndrome autoritaire, Sociologie politique de la Tunisie (2003, wraz z Michelem Camau), Marianne et Allah. Les politiques français face a la „question musulmane” (2007, wraz z Azizem Zemuri).
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

Wstęp/ Islamofobia "po francusku"?
Od słów do czynów: rosnąca liczba antyislamskich incydentów
Nowa forma dyskryminacji: islamofobia w sferze zawodowej
Islamofobia "odgórna": odpowiedzialność przywódców i polityków
Powrót republikańskiego purytanizmu w kwestii chusty
I/ Islamofobia medialna - dziennikarze i intelektualiści pod lupą?
Medialny wizerunek islamu
Fantazmaty na temat islamu: od islamizmu związkowego
lat 80. po islamizm białych kołnierzyków początków
trzeciego tysiąclecia
Dobrowolna zależność dziewcząt w chuście: inteligentne i przewrotne
Medialna walka w "słusznej sprawie"
Nowi obrońcy medialnej twierdzy
"Afery" Fallaci i Houellebecąa: muzułmanie jako widmowy cień intelektualnego mikrokosmosu
Związani z mediami intelektualiści i "naukowcy": związek kazirodczy?
"Dobrzy" i "źli": medialna fabryka muzułmańskich bohaterów i antybohaterów
II/ Nowi eksperci od szerzenia strachu
Nowa islamofobia ukryta pod troską o bezpieczeństwo
Odwet ekspertów od geopolityki na "pobłażliwych specjalistach od islamu"
Obsesja skrywająca inna obsesję: antyamerykanizm i huntingtonizm "po francusku"
III/ Nowy antysemityzm: wina muzułmanów?
Konserwatywna wizja ładu społecznego ukryta pod intelektualną śmiałością
Nowa teoria spisku: islamizacja świata i przedmieść francuskich miast
Krytyka o populistycznych akcentach: francuskie elity sprzyjające muzułmańskim judeofobom
IV/ Islamofobiczni muzułmanie?
Poujadyzm przedmieść: usankcjonowanie islamofobii od wewnątrz
"Wszyscy oprócz mnie są integrystami" czyli jak zdobyć status oświeconego autorytetu religijnego stawiającego czoło hordom islamistów
Między Algierem a Paryżem: ideologiczny recykling
Konkluzje
Ponad angelizmem
Posłowie/ Delegitymizacja. Islamofobia, nowy rasizm a dylematy antyrasologii Mariusz Turowski
Dylematy liberalnej demokracji Rasistowskie uniwersalizmy
Nowożytny system-świat a "wyobrażone tożsamości"
Kłopoty z kulturą rasy
Światowe ruchy społeczne a anatomia antyrasistowskich ambiwalencji
Wnioski - perspektywy pojednania