Bibliografia
Okładla dla

Nikt nie rodzi się kobietąAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Barbara Hołówka
Wydawca CZYTELNIK,
Warszawa, 1982
ISBN83-07-00728-3
Liczba stron334


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Wybór tekstów feministycznych, w większości amerykańskich, nie stanowi systematycznego przeglądu problematyki podejmowanej przez różnorodne nurty Woman's Liberation. Uwydatnia natomiast ten wątek rozważań, który kwestionuje logiczną zasadność powszechnych, głęboko zakorzenionych w świadomości zbiorowej stereotypów myślenia, owych wpojonych nam przez kulturę norm i wzorców, dotyczących roli społecznej kobiety, jej predyspozycji psychicznych, uprawnień i powinności.
To właśnie kultura - stworzona przez mężczyzn, na użytek mężczyzn - począwszy od wczesnych stadiów socjalizacji narzuca kobietom ich "naturę". Ów kulturalistyczny nurt rozważań z dziedziny antropologii, psychologii społecznej czy socjologii, dopatrujacych się źródeł społecznego upośledzenia w sferze tradycyjnych norm i wzorców kulturowych dominuje w większości szkiców.
(od Wydawcy)

_____________________

M. Mead, Płeć i charakter
H. Mayer Hacker, Kobiety jako grupa mniejszościowa
K. Millet, Teoria polityki płciowej
S. B. Ortner, Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak "natura" do "kultury"
L. M. Glennon, Kobiety i dualizm
J. M. Bardwick, E. Douvan, Ambiwalencja: socjologizowanie kobiet
S. Macintyre, "Kto chce dzieci?" Społeczne fabrykowanie instynktów
Ch. Delphy, Ciągłość i nieciągłość w małżeństwie i rozwodzie
J. J. Thomson, Obrona sztucznego poronienia
Ch. Pierce, Język prawa naturalnego a kobiety
S. Brownmiller, Wewnętrzny wróg
P. Mainardi, Polityka pracy domowej
A. Shulman, Umowa małżeńska
D. Densmore, O celibacie
A. Koedt, Niektóre reakcje mężczyzn
Al. Jasińska, Dylematy feminizmu