Bibliografia
Okładla dla

(nie)Widzialne granice

O tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości

Redakcja Katarzyna Kubin
Wydawca Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Warszawa, 2015
ISBN978-83-7910-015-6
Liczba stron214
Strona publikacji na http://ffrs.org.pl

Obszar Kultura
Hasło słownikowe Wielokulturowość

Książka zawiera eseje i inne materiały, które prezentują krytyczne spojrzenie na „wielokulturowość”/„różnorodność społeczną” jako pojęcia teoretyczne, zjawiska społeczne, hasła polityczne czy doświadczenia osobiste. Eseje i materiały zebrane w książce rozszerzają rozumienia „wielokulturowości”/„różnorodności społecznej” poza ramy sytuujące te pojęcia w schematycznym postrzeganiu ludzi i grup społecznych przez pryzmat różnic: narodowych, koloru skóry, kulturowych czy religijnych.

Autorzy i autorki esejów i materiałów w sposób odważny i z inteligentnym poczuciem humoru, prowokują do refleksji o sprawach, które są istotne dla współczesnej Polski – wielokulturowej i różnorodnej. Książka tym samym zaprasza do refleksji zarówno nad samym zjawiskiem, teorią i doświadczeniem „wielokulturowości”/ „różnorodności społecznej”, jak i nad tym, jak o nich w Polsce mówić.

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie ……. 9
Katarzyna Kubin
 
Kolaże ……. 27
David Sypniewski
 
Ilu z nas należy do jednej kultury? ……. 33
Van Anh Đam
 
Wysiłek współistnienia ……. 51
Katarzyna Jackowska
 
Żydzi i inni Polacy. Trzecia Rzeczpospolita wymyśla się na żydowsko ……. 85
Aleksandra Wilczura
 
Cykl prac „Nowe życie w nowym kraju” ……. 106
Martin Pilipchuk
 
Nazywanie wstydu ……. 117
Katarzyna Kubin
 
Islamofobia w Polsce: o postrzeganiu siebie nawzajem ……. 135
Kamil Kamiński
 
Nieboszczka wielokulturowość, czyli o jakiej „wielokulturowości” debatuje dziś Europa ……. 177
Anna Grudzińska
 
O autorach i autorkach …… 207
O Fundacji na rzecz Rożnorodności Społecznej …… 211

Do pobrania: