Bibliografia
Okładla dla

Niepełnosprawność wzrokowa i wzrokowo-słuchowa, jako przesłanki dyskryminacjiAutor/-ka Małgorzata Książek
Wydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2012
Liczba stron26
Link do publikacji

Współwystępujące uszkodzenie obu zmysłów słuchu i wzroku powoduje ograniczenie ilości i jakości informacji dostarczanych przez oba te zmysły — z reguły tym większe, im poważniejsze jest ich uszkodzenie. W przypadku całkowitej głuchoślepoty świat jest ograniczony do zasięgu ręki. Jednak konsekwencje głuchoślepoty nie są (wbrew pozorom) prostą sumą konsekwencji uszkodzenia słuchu i wzroku! Osoby z uszkodzeniem słuchu, wspomagają się w ogromnej mierze informacjami z nieuszkodzonego narządu wzroku. Osoby z problemami wzrokowymi — informacjami z nieuszkodzonego narządu słuchu. Gdy mamy do czynienia z jednoczesnym uszkodzeniem obu tych zmysłów, jest to możliwe w ograniczonym zakresie bądź niemożliwe. Oba rodzaje informacji są w jakimś stopniu zubożone, zniekształcone lub wręcz niedostępne. Brak lub poważne ograniczenie zjawiska kompensacji jest tym, co w znaczący sposób odróżnia na niekorzyść sytuację osoby głuchoniewidomej w stosunku do osoby „tylko” niewidomej lub słabowidzącej albo „tylko” niesłyszącej lub słabosłyszącej i uzasadnia traktowanie głuchoślepoty, jako odrębnej niepełnosprawności. Niestety, w Polsce głuchoślepota nie jest orzekana.
(fragment)