Bibliografia
Okładla dla

Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłościRedakcja Remigiusz Janusz Kijak
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2011
ISBN978-83-7308-964-8
Liczba stron256


Obszar Praca

Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy „Dorosłość z niepełnosprawnością”, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego, zarówno intelektualnie jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, na przykład: mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych.
Rozdział drugi „Ciągłość na przestrzeni życia – niepełnosprawność od dorosłości do starości”, składa się z trzech podrozdziałów, „Przygotowanie do dorosłości”, „Wczesna i średnia dorosłość”, „Późna dorosłość”. Treści tych rozdziałów dotyczą problematyki autonomii, kompetencji, wartości oraz podmiotowości, które kształtowane są w dorosłym życiu a analizowane zostały w kontekście człowieka z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejne zagadnienia dotyczą problematyki aktywności zawodowej, seksualności, macierzyństwa i prokreacji. Ostatni podrozdział jest próbą zmierzenia się z zagadnieniem starości osoby niepełnosprawnej, cierpienia, oraz śmierci.
Założeniem prezentowanej książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych – dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno – konstytucjonalne oraz biochemiczno – fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno – kulturowe."
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Dorosłość i starość osób niepełnosprawnych – wprowadzenie (Remigiusz J. Kijak)
Nowe spojrzenia na niepełnosprawność (Adam Zych)

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Dorosłość z niepełnosprawnością
Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością (Małgorzata Kościelska)
Pomoc w dochodzeniu i utrzymaniu własnej dorosłości przez osoby niepełnosprawne (Stanisław Kowalik)
Dorosłość osób niepełnosprawnych – aspekt prawny (Agnieszka Wedeł – Domeradzka)

ROZDZIAŁ DRUGI
Ciągłość na przestrzeni życia – niepełnosprawność od dorosłości do starości
Przygotowanie do dorosłości
Kształtowanie autonomii – osiąganie niezależności (Joanna Skibska)
Rozwijanie kompetencji społecznych i indywidualnych (Ludwika Sadowska Bożena Bartosik, Maria Choińska, Barbara Górecka, Roksana Bibrowska, Henryk Filipowski)
Nabywanie wartości, jako przewodnika zachowania (Karol Bidziński)
Samoświadomość, samoregulacja, samorozwój – podmiotowość (Ewa Kubiak – Szymborska)
Wczesna i średnia dorosłość
Praca zawodowa (Ewa Giermanowska)
Tożsamość dotycząca roli seksualnej – seksualność (Remigiusz J. Kijak)
Gotowość do małżeństwa i rodzicielstwa (Dorota Lizoń –Szłapowska)
Poród i macierzyństwo (Barbara Mazurkiewicz, Ewa Dmoch Gajzlerska)
Kryzysy dorosłości – samobójstwa (Adam Czabański)
Późna dorosłość
Starość – radzenie sobie z utratą (Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska- Tobis)
Jakość życia w starości (Czesław Kustra)
Kres życia – cierpienie duchowość i nadzieja (Bogusław Stelcer)
Bilans życiowy – świadomość śmierci (Binnebesel Józef)
Śmierć i umieranie (Izabela Fornalik)
Bibliografia