Bibliografia

Fala męskich spóźnień i nieobecności w pracy. Budowa żłobków i przedszkoli jako najważniejszy rządowy priorytet. Lawinowy wzrost wezwań pogotowia ratunkowego przez osoby starsze. Oblężenie szpitali przez osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają codziennej opieki. Boom na rynku usług opiekuńczych i związanych ze świadczeniem obowiązków domowych.
Ograniczenie liczby godzin spędzanych przez mężczyzn w pracy odpłatnej na rzecz zajęcia się domem. Takie byłyby konsekwencje ogólnonarodowego strajku kobiet, które przestałyby świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz domu i członków rodziny.
Wartość nieodpłatnej pracy kobiet szacowana jest na 30% PKB. Gdyby nagle jej zabrakło, państwo zostałoby zmuszone do gruntownej i – co równie istotne – szybkiej przebudowy polityki społecznej. Gdyby kobiety zrzuciły nieodpłatną pracę ze swoich barków na barki mężczyzn lub państwa, wiele postulatów środowisk kobiecych, powtarzanych od dziesiątków lat w kolejnych raportach i manifestach, zostałoby spełnionych – i to natychmiast. Tymczasem w dziedzinie podziału obowiązków domowych mamy do czynienia z bardzo powolną ewolucją.
fragment


SPIS TREŚCI
1. Nieodpłatna praca kobiet: różowa strefa gospodarki – Anna Dryjańska
2. Dlaczego nieodpłatna praca kobiet? Kulturowe podłoże nierównomiernej dystrybucji pracy pomiędzy płciami – Danuta Duch-Krzystoszek
3. OD „PANI DOMU ” DO „PANNY NIKT ”? KRÓTKA HISTORIA NIEPŁATNEJ PRACY DOMOWEJ KOBIET W POLSCE – Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska
4. Kobieta kobiecie nierówna. Zróżnicowanie nieodpłatnej pracy kobiet – Magdalena Chustecka
5. Nieodpłatna praca kobiet na rzecz domu i społeczeństwa. Kumulacja barier w trzecim sektorze – Agnieszka Sosińska
6. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy odpłatnej i nieodpłatnej. Współzależności i napięcia – Izabela Przybysz
7. URODZONA NIANIA ? OBRAZ FILIPIŃSKICH GOSPODYŃ WEDŁUG BIUR POŚREDNICTWA PRACY I MEDIÓW W CZECHACH – Pavla Redlová
8. SPOŁECZEŃSTWO BUDŻETU DEFICYTOWEGO I MARGINALIZACJA OPIEKI , CZYLI JAKI BUDŻET – TAKIE SPOŁECZEŃSTWO – Miluš Kotišová
9. Praca miłości – Izabela Desperak
10. NIEODPŁATNA PRACA KOBIET W PERSPEKTYWIE MIĘDZYNARODOWEJ. OD MILCZĄCEGO ZAŁOŻENIA DO ROZPOZNANIA I UZNANIA – Agnieszka Sosińska, Magdalena Kicińska
11. AUTORKI