Bibliografia
Okładla dla

Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy.Autor/-ka Anna Titkow , Bogusława Budrowska , Danuta Duch
Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, 2004
ISBN83-7388-067-4
Liczba stron278


Przesłanki Płeć

Tradycyjna, stereotypowa wizja roli kobiety lokuje ją w sferze prywatnej i właśnie kobietę czyni osobą odpowiedzialną za wypełnianie obowiązków domowych i opiekuńczych ().
Ogromny zakres czynności wykonywanych przez kobiety w gospodarstwie domowym jest najczęściej traktowany jako „naturalny" atrybut ich ról rodzinnych. Praca domowa kobiet, jako element współtworzący prywatną sferę życia, jest traktowana jak zjawisko, które nie wymaga szczególnego wglądu, roz-po/nania, namysłu, zmiany. Co więcej, obecności, czasu, bliskości, gotowości kobiet domaga się współczesna obyczajowość, do czego istotnie przyczyni} się obowiązujący permisywny model wychowania dzieci, w którym zasadniczą rolę odgrywa ciągła obecność matki w opiece i wychowaniu dzieci (). Podstawowym celem naszego projektu badawczego jest socjologiczna rekonstrukcja statusu, wartości, zakresu oraz potocznych przekonań na temat nieodpłatnej pracy kobiet. W Polsce brak tego rodzaju wiedzy jest szczególnie zauważalny właśnie teraz, w okresie radykalnych zmian ekonomiczno-społecznych. Bez znajomości tego obszaru pracy kobiet trudno jest bowiem w wiarygodny sposób wypowiadać się na temat kształtu i przemian społeczno-kulturowej umowy określającej relacje kobiet i mężczyzn (gender contract). Poznanie treści „kontraktu płci" jest tą właśnie perspektywą, która organizuje strukturę i charakter naszych celów i pytań badawczych. W treści tej umowy status, społeczne wartości i zakres pracy kobiet wykonywanej na rzecz domu i rodziny odgrywają kluczową rolę.
(fragment wprowadzenia autorstwa Anny Titkow)