Bibliografia
Okładla dla

(Nie) warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej. Notatki z pracy trenerskiej.Autor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Dominika Cieślikowska , Jagoda Latkowska , Maja Branka
Wydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2013
ISBN978-83-933298-1-6
Liczba stron153
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie, jak edukacja antydyskryminacyjna wygląda w salach szkoleniowych, klasach, na osiedlach, scenach, w zakładzie poprawczym czy ośrodku dla uchodźców. Teksty zawarte w prezentowanym zbiorze pisane są z poziomu praktyki i są efektem osobistej refleksji, superwizji i poszerzania wiedzy osób działających na rzecz równości i antydyskryminacji. I choć w założeniu odpowiadają przede wszystkim na trenerskie potrzeby, jest to ciekawa lektura nie tylko dla trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych. Przez doświadczenie autorek i autorów poznajemy bowiem różne oblicza równości, różnorodności, dyskryminacji. Rzeczywiste dylematy i wyzwania. Można zatem skorzystać z cennych – bo sprawdzonych – wskazówek warsztatowych, można lepiej zrozumieć antydyskryminacyjną perspektywę, można pomyśleć o działaniach, które wynikają z równościowej wrażliwości.


SPIS TREŚCI
Wstęp, Maja Branka
Wprowadzenie, Maja Branka, Dominika Cieślikowska, Jagoda Latkowska

Warto stosować – wyzwania warsztatowe w edukacji antydyskryminacyjnej
Reagowanie na dyskryminację – wyzwania trenerskie, Maja Branka
Proces grupowy w refleksji antydyskryminacyjnej, Dominika Cieślikowska i Małgorzata Dymowska
Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, czyli o niektórych teoriach psychologicznych stosowanych w edukacji antydyskryminacyjnej, Joanna Grzymała-Moszczyńska
Równość pod przymusem. Edukacja antydyskryminacyjna osób dorosłych a zjawisko reaktancji, Marta Rawłuszko

Warto wiedzieć – specyfika i potrzeby grup tożsamościowych
Jak uniknąć metronormatywności w pracy trenerskiej? Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania, Ewa Furgał
Głuchota w perspektywie antydyskryminacyjnej – podstawy wiedzowe i rekomendacje praktyczne do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych. Pojęcie audyzmu, Magdalena Grabowska
Gender a niepełnosprawność – dyskryminacja krzyżowa, Monika Serkowska
Język wrażliwy genderowo a potrzeby osób transpłciowych, transgenderowych i trzeciopłciowych , Anna Urbańczyk
Świat potrzebuje takiej dziewczyny jak ty, czyli jak skonstruować projekt empowerment adresowany do dziewcząt, Anna Wołosik

Warto włączyć – perspektywa antydyskryminacyjna w projektach społeczno-edukacyjnych
Społeczny sens rewitalizacji z perspektywy edukacji o prawach człowieka oraz na rzecz praw człowieka, Anna Dukowska
Edukacja antydyskryminacyjna jako komponent rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce, Kinga Karp
Animacja kultury jako działanie antydyskryminacyjne, Lena Rogowska i David Sypniewski

Informacja o Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej