Bibliografia

Książka została opracowana na podstawie raportu przygotowanego przez Uniwersytet Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute) pt. „Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia. Polska”. Raport ten napisała Ewa Wapiennik z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Autorkami raportu w wersji łatwej do czytania, zamieszczonej w tej książce są: Barbara Ewa Abramowska i Dorota Tłoczkowska

"Wstęp, czyli o czym jest ta książka?
Ta książka mówi o osobach z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. O tym, jak się uczą, gdy są dziećmi i młodymi ludźmi i o tym, czy pracują, kiedy są dorośli.
Dużo dzieci niepełnosprawnych nie chodzi do zwykłej szkoły razem z innymi dziećmi z sąsiedztwa. Uczą się w osobnej szkole specjalnej. A niektóre dzieci uczą się tylko w domu.
Dorosłe osoby niepełnosprawne nie mogą znaleźć pracy. Nic nie robią, choć bardzo chciałyby pracować. W tej książce przeczytacie o tym, w jaki sposób i kto może im pomóc.
(fragment)