Bibliografia

Podręcznik składa się z dwóch części: Części I – Dobrych praktyk Organizacji oraz Części II – Dobrych praktyk w Działaniu. W Części I zaprezentowane są organizacje, których misją realizowaną poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy jest działanie na rzecz poszanowania różnorodności społecznej i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, grupę etniczną, wyznanie/bezwyznaniowość, stopień sprawności oraz inne przesłanki. W Części II natomiast ukazane są autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania indywidualnych osób i efektem reakcji na zaobserwowane braki w systemie kształcenia czy odpowiedzi na niepokojące dla nich wydarzenia z najbliższego otoczenia. Wskazany podział usystematyzował artykuły różnorodne pod względem podjętych działań antydyskryminacyjnych jak i formuły w jakiej funkcjonują.
ze Wstępu

SPIS TREŚCI
Anna Kozicka - PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I – DOBRA PRAKTYKA ORGANIZACJI
dr Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga - EUROŚRÓDZIEMNOMORSKA FUNDACJA DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH
Agata Teutsch, Małgorzata Jonczy-Adamska - TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMIACYJNEJ
Katarzyna Bogatko - POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
Agata Teutsch - FUNDACJA AUTONOMIA
Natalia Klorek - FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ
Jakub Lendzion - KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII
Ewa Wojsławowicz - KARTA RÓŻNORODNOŚCI W POLSCE

CZĘŚĆ II – DOBRA PRAKTYKA W DZIAŁANIU
Grzegorz Stefaniak - RÓŻNORODNOŚĆ – PODAJ DALEJ! BIAŁOSTOCKI POMYSŁ NA EDUKACJĘ ANTYDYSKRYMINACYJNĄ
Magdalena Godlewska-Siwerska - WARSZTATY MULTIMEDIALNE HUBERTA CZEREPOKA SYMBOLE
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król - PROGRAM KSZTAŁTOWANIA WRAŻLIWOŚCI NA ODMIENNOŚĆ PRZYGODY INNEGO
Maria Szyszko - PATRZ CZŁOWIEK! W STRONĘ EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
Katarzyna Siwerska - MIESZKAM W BIAŁYMSTOKU
Anna Dąbrowska - WYCIECZKI PO WIELOKULTUROWEJ LUBELSZCZYŹNIE WYPRAWKI
Iwona Kryczka - PROGRAM EDUKACYJNY ALEJA PAMIĘCI. O EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W GIMNAZJUM NR 9 W LUBLINIE
Adriana Bielicka - EDUKACJA POPRZEZ WIELOKULTUROWOŚĆ – MUZYKA CYGAŃSKA