Bibliografia
Okładla dla

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?Autor/-ka Anna Wołosik , Ewa Majewska
Wydawca Wydawnictwo DIFIN,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7641-327-3
Liczba stron278


Przesłanki Płeć

W książce zostały przedstawione w przystępnej formie pro­blemy przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. W Polsce rówieśnicza agresja seksualna nie jest postrzegana jako zjawisko szczególne i odrębne, nie doczekała się, jak dotąd, należytego opracowania, nie ma też własnej nazwy. Stąd zawarta już w tytule propozycja, aby niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym w grupie rówieśniczej opisywać terminem „napastowanie seksualne”.

Książka stawia sobie za cel:

  • pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest „zorientowana” płciowo. Czynnikiem wywo­łującym wiele agresywnych zachowań jest płeć osób poszkodowanych (najczęściej dziewcząt), co pozostaje faktem zupełnie niewidocznym dla młodych ludzi, nauczycieli, rodziców;
  • wskazanie, że napastowanie jest zjawiskiem szczególnym, posiadającym swoje unikalne przy­czyny i charakterystykę, nietożsamym zszykanowaniem lub molestowaniem seksualnym;
  • pokazanie, w jaki sposób kultura i normy społeczne wzmacniają zjawisko napastowania sek­sualnego.

Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych i oferuje im, oprócz teoretycznego wprowadzenia w problematykę napastowania seksualnego, w części II rady i sugestie, co robić, by do przemocy ze względu na płeć w szkole nie dochodziło, i jak działać w sytuacji , gdy do napastowania seksualnego jednak dojdzie, a w części III scena­riusze zajęć dla młodzieży, do wykorzystania na zajęciach z profilaktyki przemocy, na godzinach wychowawczych i na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.

 

Spis treści:

Wprowadzenie
Anna Wołosik, Ewa Majewska

Podziękowania

Część I

I. Wokół problemu napastowania seksualnego
Anna Wołosik

Molestowanie seksualne. Z dziejów pojęcia w prawie i psychologii

Napastowanie seksualne. Z dziejów pojęcia w prawie i praktyce szkolnej

Agresja, przemoc seksualna, szykanowanie, molestowanie seksualne – z czym mamy do czynienia w szkole?

II. Wymiary seksualnego napastowania
Anna Wołosik, Ewa Majewska

Typy aktów seksualnego napastowania

Napastowanie seksualne tworzy kontinuum

Kto jest ofiarą?

Kto jest sprawcą?

Na arenie i w ukryciu. Geografia napastowania seksualnego

Jak dziewczęta i chłopcy postrzegają napastowanie seksualne?

Znosić czy zgłosić? Reakcje na napastowanie seksualne

Skutki napastowania seksualnego

III. Różne formy napastowania seksualnego
Anna Wołosik

Ej suczki, my znamy wasze sztuczki..., czyli o języku

Cybernapastowanie

Przemoc w intymnych związkach

Gwałt na randce

Gwałt i napaść seksualna przy użyciu substancji psychoaktywnych

Część II

IV. Szkolny program przeciwdziałania przemocy seksualnej w relacjach rówieśniczych
Anna Wołosik

Odpowiedzialność spoczywa na szkole

Co robić, żeby do napastowania seksualnego w szkole nie dochodziło?

Co robić, gdy dojdzie do aktu napastowania seksualnego?

Podsumowanie

V. Prawo – wybrane przepisy dotyczące równouprawnienia płci, molestowania seksualnego w pracy i przemocy
Ewa Majewska

Część III

VI. Scenariusze zajęć dla młodzieży do programu profilaktycznego dotyczącego przemocy ze względu na płeć
Anna Wołosik

Załączniki

Bibliografia

Spis ramek