Bibliografia
Okładla dla

Myśl feministyczna - WprowadzenieAutor/-ka Rosemarie Putnam Tong
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2002
ISBN83-01-13907-2
Liczba stron404


Przesłanki Płeć

Feminizm, rozpowszechniony w krajach zachodnich jako ruch kulturotwórczy i polityczny, w Polsce jest wciąż mało znany. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym całościowym omówieniem feminizmu. Autorka - profesor filozofii w Davidson College - dokonuje systematycznego przeglądu orientacji ruchu feministycznego (omawia m.in. feminizm liberalny, radykalny, feminizm wyrastający z tradycji marksizmu, psychoanalizy, egzystencjalizmu, postmodernizmu, feminizm wielokulturowy, ekofeminizm). Odkrywa filozoficzne bądź psychologiczne źródła omawianych orientacji, bada ich genezę; podejmuje krytykę poszczególnych stanowisk. Książka ma charakter merytoryczny, nie zaś ideologiczny. Wyróżnia się obiektywizmem i rzetelnością badawczą. Zawiera obszerną bibliografię tematu oraz indeksy.
(fragment)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie. Różnorodność myśli feministycznej

Feminizm liberalny
Osiemnasto- i dziewiętnastowieczne korzenie feminizmu liberalnego
Działanie feminizmu liberalnego w dziewiętnastym wieku
Działanie feminizmu liberalnego w dwudziestym wieku
Myśl dwudziestowiecznego feminizmu liberalnego: jak traktować kobiety i mężczyzn, tak samo, czy odmiennie?
Współczesne kierunki feminizmu liberalnego
Krytyka feminizmu liberalnego
Wnioski

Feminizm radykalny: perspektywa libertariańska i kulturowa
Feministki radykalno-libertariańskie i radykalno-kulturowe: interpretacja system płeć biologiczna a płeć kulturowa?
Feministki radykalno-libertariańskie i radykalno-kulturowe: czy reprodukcja jest błogosławieństwem czy przekleństwem kobiet?
Feministki radykalno-libertariańskie i radykalno-kulturowe: czy funkcja macierzyńskie leżą w interesie kobiet czy nie?
Krytyka feminizmu radykalno-libertariańskiego i radykalno-kulturowego

Feminizm marksistowski i socjalistyczny
Niektóre marksistowskie pojęcia i teorie oraz ich feministyczne implikacje
Fryderyk Engels Pochodzenie rodziny, własność prywatna i państwa
Współczesny feminizm marksistowski
Krytyka feminizmu marksistowskiego
Współczesny feminizm socjalistyczny
Walka na dwa fronty: atak na dwugłową hydrę kapitalistycznego patriarchatu
Wnioski

Feminizm psychoanalityczny i feminizm kulturowy
Korzenie feminizmu psychoanalitycznego: Sigmund Freud
Klasyczne feministyczne krytyki Freuda
Psychoanaliza uprawiana z feministycznego punktu widzenia
Feminizm kulturowy (Gender feminism)
Wnioski

Feminizm egzystencjalny
L'Etre et Le Neant Sartre'a jako prolegomena Drugiej płci
Simone de Beauvoir: egzystencjalizm dla kobiet
Krytyka feminizmu egzystencjalnego
Wnioski

Feminizm postmodernistyczny
Niektóre najważniejsze wpływy na postmodernistyczną myśl feministyczną
Feminizm postmodernistyczny i feminizm egzystencjalny
Feminizm postmodernistyczny i dekonstrukcja
Feminizm postmodernistyczny: trzy perspektywy
Krytyka feminizmu postmodernistycznego
Wnioski

Feminizm wielokulturowy i globalny
Feminizm wielokulturowy: przegląd zagadnień
Korzenie feminizmu wielokulturowego w Stanach Zjednoczonych
Czarne kobiety i feminizm: wzajemne powiązania systemu płci kulturowej, rasy i klasy
Feminizm globalny: przegląd zagadnień
Różnorodność i wspólnota
"Kwestie kobiece" przeciw "kwestiom politycznym"
Jedność i wielość: absolutyzm etyczny przeciwko relatywizmowi etycznemu
Wnioski

Ekofeminizm
Korzenie ekofeminizmu
Ekofeminizm: nowa filozofia czy starożytna mądrość?
Krytyka ekofeminizmu
Wnioski

Zakończenie. Marginesy i centra
Bibliografia
Wybrane bibliografie prac feministycznych opublikowanych w Polsce
Indeks osób