Bibliografia
Okładla dla

Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu” - analiza obowiązujących regulacji prawnychAutor/-ka Karolina Kędziora
Wydawca Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Warszawa, 2011
Liczba stron12


Obszar Prawo
Przesłanki Płeć

Molestowanie seksualne to zjawisko, które winno być analizowane nie tylko w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych, czy też psychiatrycznych, ale także z punktu widzenia nauk prawnych. W psychologii stworzono tzw. behawioralną definicję molestowania seksualnego. W badaniu przeprowadzonym przez American Association of University Women Educational Fundation studenci za niewłaściwe zachowanie uznali m.in.: komentarze i gesty o charakterze seksualnym; różne formy niechcianego kontaktu fizycznego; zmuszanie do czynności seksualnych innych niż pocałunki; ściąganie ubrania; podglądanie i rozsiewanie plotek. Przyjęto, iż każde zachowanie o naturze seksualnej i odnoszące się do płci adresowane do danej osoby jest molestowaniem, jeśli w jego wyniku osoba doświadcza negatywnych dla siebie następstw. Zachowanie nie musi być dolegliwe samo w sobie. Decyduje indywidualna ocena osoby poszkodowanej. Z psychologicznego punktu widzenia zachowanie, które ma seksualne odniesienia, jest niepożądane i przynosi negatywne następstwa, bądź którego sprawca negatywnie odnosi się do osoby poszkodowanej ze względu na jej płeć jest molestowaniem. Kluczowe tu są odczucia osoby atakowanej, a nie intencje i wyobrażenia sprawcy.
(z Wprowadzenia)