Bibliografia

Model edukacyjny pracy w policji uwzględniający możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowegoAutor/-ka Anna Modrzejewska , Waldemar Krawczyk , Zbigniew Parafiński
Wydawca Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji,
Warszawa, 2010
Liczba stron106


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI
1.1 Wspólnotowe akty prawne
1.2 Obowiązujące ustawodawstwo polskie
1.3 Polityka równości płci w Policji

ROZDZIAŁ II. WARUNKI I SPECYFIKA PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI
2.1 Stosunek służbowy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji
2.2 Przebieg służby
2.3 Psychologiczne aspekty służby
2.4 Kondycja zawodowa oraz finansowa policjantek i policjantów
2.5 Reprezentacja kobiet w Policji

ROZDZIAŁ III. PRAKTYCZNE ASPEKTY GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO PRZEZ POLICJANTKI I POLICJANTÓW KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
3.1 Teoretyczne uwarunkowania przedmiotu badań
3.2 Analiza uzyskanych wyników
3.3 Spostrzeżenia praktyczne z badań
3.4 Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji

ROZDZIAŁ IV. MODEL EDUKACYJNY PRACY W POLICJI UWZGLĘDNIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ GODZENIA ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO
4.1 Założenia modelu edukacyjnego pracy w policji
4.2 Weryfikacja założeń modelu edukacyjnego pracy w policji
4.3 Praktyczne zastosowanie modelu edukacyjnego pracy w policji

ZAŁĄCZNIKI
I. Akty prawne
II. Bibliografia
III. Dokumenty Unii Europejskiej
IV. Raporty. Przewodniki