Bibliografia
Okładla dla

Mobbing

Informator dla pracownika

Autor/-ka Anna Kucharska
Wydawca Państwowa Inspekcja Pracy,
Warszawa, 2012
Liczba stron32
Link do publikacji

Hasło słownikowe Mobbing

Nie jednokrotnie zdarza się słyszeć pytania pracownika: czy to czego doświadczam jest mobbingiem? Co mogę zrobić? Jak się zachować? Wydaje mi się, że pracodawca/pracownik źle mnie traktuje – czy to jest mobbing? Odkąd 14 listopada 2003 roku definicja mobbingu pojawiła się w Kodeksie pracy, pracownicy zaczęli używać jej do opisania spotykających ich doświadczeń. Tym samym zaczęła wzrastać ich świadomość, iż są zachowania, które są nie zgodne z prawem; którym mogą, a wręcz powinni, się przeciwstawiać. Równocześnie zaczęli nadinterpretowywać definicje mobbingu i jej znaczenie, co wynika z niejasności samego terminu. Niejednokrotnie zdarza się, iż wyobrażenia pracowników dotyczące tego jak można przeciwdziałać mobbingowi nie mają pokrycia w rzeczywistości, co mocno ich zawodzi i pozostawia bezradnymi w już zaistniałej, trudnej dla nich lub ich bliskich sytuacji. Broszura wychodzi na przeciw potrzebom pracowników. Wyjaśnia czym jest mobbing, a jakich zachowań nie można do nie go zakwalifikować; charakteryzuje ludzkie postawy, które mogą przyczyniać się do zostania sprawcą, bądź ofiarą mobbingu. Przede wszystkim informuje o sposobach zapobiegania mobbingowi oraz radzenia sobie z nim.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Zjawisko mobbingu – charakterystyka
 3. Płaszczyzny mobbingu
 4. Mobbing w Kodeksie pracy
 5. Mobbing a dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice
 6. Cechy indywidualne sprzyjające mobbingowi
  6.1. Mobber
  6.2. Ofiara mobbingu
 7. Przebieg mobbingu
 8. Skutki mobbingu dla indywidualnego pracownika
 9. Radzenie sobie z mobbingiem
  9.1. Profilaktyka mobbingu od strony indywidualnej
  9.2. Reagowanie na zaistniały mobbing
  9.3. Reagowanie z pozycji świadka mobbingu
  9.4. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
 10. Gdzie szukać wiedzy i informacji?