Bibliografia
Okładla dla

Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskichAutor/-ka Dorota Majka-Rostek
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2003
ISBN83-229-2283-3
Liczba stron220


Obszar Nauka

W tej niezwykle frapującej książce socjologowie, antropologowie i kulturoznawcy odnajdą wnikliwą analizę procesów nabywania społecznej tożsamości, analizę poczucia dystansu, zagrożenia, dyskryminacji. Politologów zainteresują rozważania dotyczące wpływu polskich przemian ustrojowych na sytuację homoseksualistów. Ale przystępny język i obficie przywoływane, zebrane podczas badań wypowiedzi sprawiają, że jest to książka dla wszystkich wrażliwych czytelników. Zmusza do refleksji nad tolerancją i jej granicami. Stawia przed wszystkimi problem stosunku do tych, którzy budują swoją tożsamośc inaczej. Stawia tak trudny w Polsce problem oswojenia z innością.


SPIS TREŚCI
Wstęp (Wojciech Sitek)
I. Wprowadzenie
II. Pluralizm społeczno-kulturowy
III. Mniejszości kulturowe a pluralizacja
IV. Homoseksualiści jako mniejszość kulturowa
V. Sytuacja homoseksualistów polskich w warunkach pluralizacji
VI. Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Summary