Bibliografia
Okładla dla

Mężczyźni na rzecz zmianyRedakcja Anna Lipowska-Teutsch
Wydawca Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
Kraków, 2006
ISBN83-922244-3-4
Liczba stron138
Link do publikacji

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Feminizm , Równość płci

Projekt MężczyŸźni na rzecz zmiany, w ramach którego powstała ta publikacja, był próbą zbudowania modelu adekwatnych kulturowo oddziaływań, zmierzających do uwolnienia chłopców i mężczyzn spod presji wzorca łączącego męskość z dominacją i przemocą.
Nadzieja na skuteczność podobnych oddziaływań wiąże się z przekonaniem, iż zarówno „męskość” jak i „kobiecoœść są społecznie konstruowane, a wzorce zachowań „kobiecych” i „męskich” podlegają zmianom w różnych kulturach i różnych okresach historycznych. Rozróżnienie pomiędzy płcią biologiczną (sex) a płcią kulturową, rodzajem (gender) wskazuje na płeć biologiczną jako na fundament, na którym są nadbudowane owe zmienne historycznie scenariusze męskoœści i kobiecośœci. W idącej dalej teorii Judith Butler podważone zostaje przekonanie o pierwotnośœci i naturalnoœści ciała –- zarówno płeć biologiczna (sex) jak i płeć kulturowa (gender) są społecznie konstruowane.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Część I TEKSTY
Marcin ŒŚmietana

Ruchy społeczne mężczyzn na tle studiów nad męskości

Przemysław Piotrowski „
Wzorzec agresywnie wyrażanej męskoœści” versus alternatywne sposoby rozumienia siebie i œświata w subkulturach młodzieżowych

Anna Kubiak
Bezpośœrednie zachowania autodestruktywne u mężczyzn a stereotyp męskośœci

Część II OPRACOWANIA
Emily Esplen

Zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równośœci płci: pozytywne strategie i podejœścia. Zarys problematyki
Sylwetki pro-feministów:
Michael Kaufman
Raewyn Connell
Jeff Richard Hearn
Paul Kivel
Michael Kimmel
Jackson Katz
Michael Flood

Część III SCENARIUSZE
Anna Lipowska-Teutsch

Pytania polskie

Anna Lipowska-Teutsch, Ewa Ryłko
Poszukiwanie odpowiedzi
Ćwiczenia - model do składania
Scenariusz „UWOLNIJ SIĘ
Scenariusz „UDERZYŁ JĄ
Scenariusz „W STRONĘ PRZESTĘPSTWA”
Scenariusz „ZADBAJ O SIEBIE, ZADBAJ O INNYCH”
Scenariusz „KWESTIA HONORU”
Scenariusz „HOMOFOBIA”
Strategie interwencji

Część IV KONTAKTY
Sieci Międzynarodowe
Afryka
Azja i obszar Pacyfiku
Europa
Ameryka Łacińska i Karaiby
Ameryka Północna
Źródło internetowe