Bibliografia

Luka płacowa (ang. gender wage gap lub gender pay gap) jest to różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami wyrażona jako procent wynagrodzenia mężczyzn1 . Zgodnie z danymi Eurostatu w Polsce wynosiła ona w 2013 6,4%2 . W Unii Europejskiej kobiety zarabiały średnio 16,4% mniej niż mężczyźni. Państwa o najwyższym wskaźniku to Estonia (29,9%), Austria (23%), Niemcy (21,6%), Czechy (22,1%). Natomiast Polska, Malta (5,1%) i Słowenia (3,2%) należą do grupy państw o najniższym wskaźniku.
(z Wprowadzenia)