Bibliografia
Okładla dla

Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskimAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Justyna Frelak , Witold Klaus
Wydawca Instytut Spraw Publicznych Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Warszawa, 2010
Liczba stron253
Link do publikacji

Monitorowanie rasizmu i ksenofobii w Polsce może odbywać się w rożny sposób – poprzez skonstruowanie całkiem nowej bazy danych, ograniczonej tylko do tej tematyki, tworzonej przy użyciu specjalnie zaprojektowanych do tego celu instrumentów albo poprzez wykorzystanie innych, istniejących już systemów gromadzenia danych. Pierwszy sposób ma tę zaletę, że mógłby on łączyć w jednym miejscu dane oficjalne i nieoficjalnie – pochodzące od osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i związków sportowych. Pozwalałby również na włączenie do bazy także tych incydentów, które, będąc przejawami rasizmu, nie mają jednocześnie charakteru przestępczego (do takich wydarzeń dochodzi często na stadionach sportowych). Baza taka mogłaby być otwarta – przynajmniej w części – dla użytkowników z zewnątrz. Przyjęcie takiego rozwiązania pociągałoby jednak za sobą dodatkowy nakład pracy i koszty.
Rozwiązanie drugie, tj. oparcie się na istniejących oficjalnych systemach gromadzenia informacji nie wymaga wielkich środków finansowych. Systemy te jednak mają znacznie szersze zadania niż monitorowanie zjawiska rasizmu. W związku z tym niektóre informacje dotyczące tego tematu mogą być pomijane, nieodnotowywane lub odnotowywane w sposób uniemożliwiający wyciągnięcie bardziej szczegółowych informacji. Systemy oficjalne wykluczają możliwość przetwarzania danych przez szerszy krąg osób zainteresowanych. Poniżej zaprezentowane zostaną systemy zbierania danych przez policję (w Krajowym Systemie Informatycznym Policji) oraz sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości ze wskazaniem, jakie informacje dotyczące problematyki rasizmu są w ich ramach zbierane, jakie można wygenerować dodatkowo, w jaki sposób można modyfikować istniejący system aby uzyskać więcej informacji.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Część I
Łukasz Łotocki, Witold Klaus, Agnieszka Mikulska
Metodologia zbierania danych o zjawiskach dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich. Propozycja zmian w celu usprawnienia systemu

Agnieszka Mikulska
Polskie doświadczenia w zakresie monitorowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim

Witold Klaus
Zbieranie danych o zjawiskach rasistowskich w Polsce. Raport z badań

Część II
Jakub Wiśniewski
Analiza doświadczeń USA i Wielkiej Brytanii w zakresie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

Edyta Tuta
Analiza doświadczeń Niemiec i Belgii w zakresie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

Emilia Małys
Monitorowanie zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim w Finlandii

Emilia Małys
Monitorowanie zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim w Szwecji

Część III
Łukasz Łotocki, Aleksandra Wróblewska-Zgórzak
Słowniczek