Bibliografia
Okładla dla

Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno-kulturową tożsamość płciAutor/-ka Agnes Callamard
Wydawca Amnesty International
Warszawa, 2001
ISBN83-906196198-5-7
Liczba stron68
Link do publikacji - wersja angielska

Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Podręcznik szczegółowo opisuje podejście do badań naukowych charakteryzujące się wrażliwością na społeczno-kulturowe uwarunkowania tożsamości płci oraz zaleca sposoby radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami, przed którymi stają osoby zajmujące się obroną praw kobiet. Pomagają one czytelnikowi przygotować się do zbierania materiałów dotyczących tych kwestii, dają wskazówki dotyczące sposobów zbierania danych i ich analizowania, oraz zawierają pytania pomocne przy przeprowadzaniu wywiadów.
(ze Wstępu)