Bibliografia
Okładla dla

Męska DominacjaAutor/-ka Pierre Bourdieu
Wydawca Wydawnictwo Oficyna Naukowa,
Warszawa, 2004
ISBN008000381389
Liczba stron160


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Męska dominacja jest tak głęboko zakorzeniona w naszej nieświadomości, że prawie nie dostrzegamy jej przejawów. Jest z taką siłą wpisana w nasze oczekiwania, że nie potrafimy jej zakwestionować. Etnograficzna analiza społeczeństwa kabylskiego, które można nazwać rezerwuarem nieświadomości śródziemnomorskiej, stała się szczególnie potężnym narzędziem badania struktur symbolicznych i oczywistości charakteryzujących androcentryczną nieświadomość współczesnych mężczyzn i kobiet. Odkrycie trwałości męskiej dominacji zmusza do zmiany nawykowego sposobu problematyzowania tego zagadnienia i postawienia pytania: W jaki sposób dokonuje się historyczny proces "dehistoryzacji" męskiej dominacji? Jakie mechanizmy i instytucje, Rodzina, Kościół, Szkoła czy Państwo, uczestniczą w procesie jej reprodukcji? Czy możliwe jest osłabienie męskiej dominacji i wywołanie zmian blokowanych przez te mechanizmy i instytucje?
(opis ze strony Wydawcy)