Bibliografia
Okładla dla

Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law.Autor/-ka Timo Makkonen
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2006
ISBN92-79-03117-1
Liczba stron109


Raport ten ma dwa główne cele:
- określenie sposobu w jaki sposób gromadzone dane statystyczne i inne mogą wspierać proces wdrażania prawa antydyskryminacyjnego oraz
- zbadanie w jaki sposób prawo międzynarodowe i europejskie, a w szczególności prawo o ochronie danych osobowych, regulują gromadzenie tych danych. w raporcie tym przeanalizowano również do jakiego stopnia państwa członkowskie angażują się gromadzenie tych danych oraz czy dane statystyczne są wykorzystywane w kwestiach prawnych.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Executive Summary
I. Introduction to data collection
1. Introduction
1.1. Benefits and Risks of Data Collection in the Context of Anti-discrimination Law
1.2. Data Collection:Methods and Concepts
1.3. Content of This Report
II Equal treatment law and the needs for data
2. The legal framework
2.1. EU Directives on Equal Treatment
2.2. International Human Rights Law
2.3. The Role of Data in Other Relevant Contexts
2.4. Conclusions
III The role of data in ensuring compliance with equal treatment law
3. The role of data in the proof of discrimination
3.1. Sources of Evidence, Burden of Proof and Use of Statistics in Individual Litigation
3.2. Direct Discrimination
3.3. Indirect Discrimination
3.4. Agency Investigations
3.5. Conclusions
4. The role of data in workplace and service delivery monitoring
4.1. Diversity Monitoring
4.2. Conclusions
5. The role of data in measuring discrimination at a general level
5.1. Official Social, Economic and Demographic Statistics
5.2. Complaints Data
5.3. Surveys
5.4. Situation Testing
5.5. Conclusions
IV The risks, constraints and challenges involved in data collection
6. Past and present misuse of data
7. Protection of the right to privacy, and the right to protection of data
7.1. Background
7.2. Identification of Possible Problem Areas
7.3. Data Protection
7.3.1. EU Data Protection Directive
7.3.2. ETS Convention No. 108
7.3.3. National Data Protection Laws in the EU Member States
7.4. Right to Privacy
7.4.1. Article 8 of the European Convention on Human Rights
7.4.2. Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights
7.4.3. Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
7.5. Conclusions
8. Definitions and categorization
8.1. Racial Origin
8.2. Ethnic Origin
8.3. Religion and Belief
8.4. Disability
8.5. Age
8.6. Sexual Orientation
8.7. Conclusions
V Overall conclusions
Bibliography
Annex I Diversity Monitoring
Annex II Examples of Monitoring Practices in the EU Member States
Annex III Collection of Data Through Censuses in the EU Member States