Bibliografia
Okładla dla

Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchychAutor/-ka Harlan Lane
Wydawca Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa, 1996
ISBN83-02-06094-1
Liczba stron320


Postęp, który dokonuje się zarówno w obrębie nauk przyrodniczych, jak i społecznych, znamionuje ścieranie się przeciwstawnych poglądów. Warto jednak i należy kontynuować tego typu dyskusje, by znajdować bardziej lub mniej zadowalające rozwiązania i ustalenia, które niekiedy, po pewnym czasie, okazują się niewystarczające. Nieraz w dochodzeniu do nich przeżywamy duże emocje i poczucie zagubienia. Trzeba jednak mimo wszystko prezentować w sposób otwarty swoje stanowisko i omawiać nurtujące wątpliwości. Należy szukać odpowiedzi i wyjaśnień różnych nierozstrzygniętych kwestii, które mogą nam przybliżyć prawdziwy obraz rzeczywistości, tak jak to czyni Harlan Lane. Wielodyscyplinarność problematyki głuchoty, jeśli chcemy skutecznie śledzić dokonujące się postępy w tej dziedzinie, zmusza do nieustannego uzupełniania wiedzy. Mechanizmy regulujące funkcjonowanie słuchu są jednak tak bardzo złożone i mają tak liczne uwarunkowania, że do dnia dzisiejszego ciągle niewiele wiemy na ich temat.
(z Przedmowy do wydania polskiego)


SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania polskiego
Wstęp
Podziękowania
Przedmowa

CZĘŚĆ I
Wyobrażenia na temat osób głuchych. Model głuchoty jako niepełnosprawności a model kulturowy
Tłumaczył Tadeusz Gałkowski

Odmienny punkt widzenia
Wyobrażenia na temat osób głuchych występujące wśród słyszących
Niepełnosprawność a kulturowe modele ludzi głuchych

CZĘŚĆ II
Wyobrażenia dotyczące ludzi głuchych: kolonializm, audyzm i "psychologia głuchych"
Tłumaczył Tadeusz Gałkowski

Kolonizacja mieszkańców afryki i społeczności głuchych
Paternalizm i audyzm
"Psychologia głuchych" według audystów

CZĘŚĆ III
Wyobrażenia dotyczące osób głuchych: władza i polityka w świetle zależności głuchych i słyszących
Tłumaczył Tadeusz Gałkowski

Wyobrażenia a władza
Duet zależności: ciemiężca - uciemiężony

CZĘŚĆ IV
Bigoteria językowa a społeczność głuchych
Tłumaczył Tadeusz Gałkowski

Dyskryminowanie języka migowego
Język migowy w innym ujęciu

CZĘŚĆ V
Edukacja dzieci głuchych: kształcenie integracyjne czy segregacyjne?
Tłumaczyła Joanna Kobosko

Niepowodzenia i ograniczenia edukacji głuchych
Sytuacja głuchych pozbawionych swej społeczności
Rozterki i wątpliwości rodziców dzieci głuchych

CZĘŚĆ VI
Edukacja dwujęzyczna z perspektywy możliwości ludzi głuchych
Tłumaczyła Joanna Kobosko

W kierunku postępu - powrót do edukacji ukierunkowanej na głuchych
Polityka w zakresie edukacji głuchych
Po rewolucji

CZĘŚĆ VII
Przemoc biologiczna wobec dziecka głuchego
Tłumaczyła Joanna Kobosko

Kolejna próba ratowania oralizmu
Eksperymenty "medyczne" i ruch eugeniczny w perspektywie historycznej
Implanty ślimakowe u dzieci - ryzyko i ograniczenia
Błędy popełnione przez FDA