Bibliografia
Okładla dla

Manual for gender mainstreaming of employment policiesWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
Liczba stron17


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Równość płci jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia unijnych celów rozwoju, zatrudnienie i spójność społeczna. Jednym z głównych wyzwań Unii jest zwiększenie zatrudnienia kobiet, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.
W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono działania poprawiające sytuację kobiet w zatrudnieniu. Wskaźnik zatrudnienia kobiet podniósł się znacząco (z 51,4% do 57,1 w 2006) i obecnie jest bardziej zbliżony do celów Strategii Lizbońskiej (60 % w 2010). Jednak ten postęp nie powinien przysłaniać nadal niekorzystnej sytuacji kobiet na rynku pracy, gdzie nadal utrzymuje się znacząca różnica w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.