Bibliografia

Równość płci jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia unijnych celów rozwoju, zatrudnienie i spójność społeczna. W "Mapie drogowej na rzecz równości kobiet i mężczyzn" przyjętej na lata 2006-2010, Komisja Europejska podkreśla potrzebę równej niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn. Sama Komisja dziala na rzecz wzmocnienia zasady gender mainstreaming w metodach otwartej koordynacji na rzecz opieki społecznej i społecznej integracji, a także zobowiązała się do przygotowania podręcznika dla głównych aktorów zaangażowanych w ten proces. (...) Podręcznik ten ma być przydatnym narzędziem w skutecznym wdrażaniu zasady równości kobiet i mężczyzn w polityce dotyczącej opieki i integracji społecznej. Opisuje on glówne założenia gender mainstreaming oraz daje praktyczne wskazówki Table of contents
Preface
Manual for gender mainstreaming emplo yment policies
1. Introduction
2. Defining gender mainstreaming
3. The four steps of gender mainstreaming
4. Gender mainstreaming employment policies
4.1 Active labour market policies
4.2 Pay and career policies
4.3 Reconciliation policies
4.4 Flexicurity policies
Manual for gender mainstreaming social inclusion and social protection policies
1. Context
2. Gender mainstreaming: defining the methodology
3. Gender mainstreaming: social inclusion and social protection policies
3.1 Common overview
3.2 Fighting against poverty and social exclusion
3.3 Modernising pension systems
3.4 Improving health and long-term care