Bibliografia
Okładla dla

Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobietyAutor/-ka Bogusława Budrowska
Wydawca Wydawnictwo FUNNA,
Wrocław, 2000
ISBN83-908946-8-8
Liczba stron428


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Role płci

Na macierzyństwo można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można je traktować jako rodzaj społecznej instytucji i opisywać w kategoriach skonstruowanych w danej kulturze wzorców związanych z rolą matki. Do pełnienia tej roli dziewczęta przygotowywane są od najmłodszych lat. Podlegają procesowi socjalizacji do macierzyństwa, który ma na celu wytworzenie u nich przekonania, że rodzenie dzieci jest naturalnym przeznaczeniem wszystkich kobiet, symbolizuje osiągnięcie dojrzałości przez kobietę oraz że wszystkie kobiety mają wrodzony instynkt macierzyński. W zasadzie od wszystkich kobiet oczekuje się, że przeżywszy miłość uwieńczoną małżeństwem, zostaną matkami.
Rola ta jest też w dużym stopniu idealizowana - stereotypowe, a niezwykle silne funkcjonujące przekonanie mówi o powszechności pozytywnych odczuć związanych z pełnieniem roli macierzyńskiej. "Właściwy" sposób pełnienia tej roli polega, w skrócie, na ponoszeniu przez kobietę głównej, jeśli nie wyłącznej odpowiedzialności za rozwój dziecka i całkowitym podporządkowaniu jej własnych potrzeb i celów potrzebom dziecka - w myśl zasad panującej ideologii intensywnego macierzyństwa.
Po drugie, można się także macierzyństwu przyglądać przez pryzmat doświadczeń poszczególnych kobiet. Kiedy przyjmiemy tę perspektywę, okazuje się, że moment urodzenia dziecka przez kobietę jest momentem szczególnym, wyznacza nowy rozdział w jej życiu. Macierzyństwo spostrzegane jest jako punkt zwrotny - w bardzo specyficznym znaczeniu: zostające matkami kobiety przeżywają w dużym stopniu ograniczenie swej podmiotowości i autonomii, nie czują się aktywnymi uczestniczkami tego zdarzenia, a tylko zdają się biernie, pasywnie wpasowywać w skonstruowaną społecznie rolę "dobrej matki". Kształt społeczno-kulturowej instytucji macierzyństwa ma ogromny wpływ na to, jak kobiety przeżywają zdarzenie zostania matką"
(fragment)