Bibliografia
Okładla dla

Lokalnie - Globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem.Autor/-ka Gerard McCann , Stephen McCloskey
Wydawca Polska Akcja Humanitarna,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-929513-5-3
Liczba stron283
Link do publikacji

Coraz częściej słyszymy, że działania prowadzone w wymiarze lokalnym mają swoje skutki na o wiele większym obszarze. Popularne hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zwraca uwagę na te zależności, podkreślając wzajemny wpływ obu poziomów – lokalnego oraz globalnego. Przystępne wprowadzenie do tej tematyki, a także inspirację do dyskusji stanowi książka „Lokalnie – Globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem”, zawierająca podstawy problematyki rozwojowej. Autorzy publikacji przedstawiają nie tylko dotychczasowe podejścia do kwestii rozwoju, ale również stojące za nimi fundamenty teoretyczne, ideologie oraz ich krytykę. Publikacja stanowi podsumowanie dominującego modelu rozwoju, ukazuje definicje ukształtowane w jego ramach oraz wynikające z niego sposoby działania, czyli prowadzoną przez państwa rozwinięte politykę rozwojową. Poruszane zagadnienia stanowią podstawę niezbędną do zrozumienia przyczyn ubóstwa i nierówności globalnych oraz zachęcają do dyskusji na temat przyszłości współpracy rozwojowej i samego pojęcia rozwoju. (ze strony Wydawcy) SPIS TEŚCI
Zmienić rozwój i pokonać nierówności Przemysław Wielgosz
Podziękowania
Spis skrótów
Część I: Dyskurs rozwojowy i definicje
1. Wprowadzenie: przedefiniowanie pojęć rozwoju w zmiennej sytuacji globalnej gospodarki
Stephen McCloskey
2. Mierzenie rozwoju społecznego Andy Storey
3. Rozwijająca się globalizacja wymiaru sprawiedliwości: Międzynarodowy Trybunał Karny
na rozdrożu Paul Hainsworth
Część II: Ekonomia rozwoju
4. Działania pomocowe: analiza systemu Joanne McGarry
5. Czy handel jest nośnikiem rozwoju? Denis O’Hearn
6. Bezprawny dług: „niemodny” kryzys finansowy Nessa Ní Chasaide
Część III: Polityka rozwojowa
7. Zmiany klimatyczne a rozwój: czy wzrost gospodarczy położy kres nędzy,
czy naszej planecie? M. Satish Kumar
8. Europa, „partnerstwo” i spuścizna kolonialna Gerard McCann
9. Cele na wyrost? Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej
Chrispin R. Matenga
10. Rozwój a gender Maeve Taylor
Część IV: Rozwój społeczny
11. Głosy władzy ludowej w Ameryce Łacińskiej Ronaldo Munck
12. Redefinicja kategorii uchodźcy: zmiana statusu Anna Morvern
13. Jak rozumieć pracę dzieci i jak sobie z nią radzić: problemy i perspektywy Madeleine Leonard
14. Edukacja rozwojowa jako czynnik zmiany społecznej: teoria i praktyka Stephen McCloskey
15. Podsumowanie: rozwój w obliczu neoliberalnych strategii gospodarczych Gerard McCann
Część V: Afganistan. Pragnienie życia Marcin Suder
Część VI: Polska Akcja Humanitarna
Autorzy
Indeks