Bibliografia
Okładla dla

Limits and potential of the concept of indirect discriminationAutor/-ka Christa Tobler
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2008
ISBN978-92-79-10150-2
Liczba stron90


Obszar Prawo

Pojęcie dyskryminacji pośredniej ma dziś już swoje konkretne miejsce w międzynarodowych prawach człowieka i prawie Unii Europejskiej. W prawie międzynarodowym w takich regulacjach jak Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, Konwencja w sprawie eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Wobec Kobiet oraz Konwencja Praw Osób z Niepełnosprawnością dokładnie definiują dyskryminację jako przejęcie kontroli. zgodnie z tymi Konwencjami, zakaz dyskryminacji obejmuje działania, które nie są jednoznacznie dyskryminujące, takie jak dyskryminacja pośrednia. Podobnie określił dyskryminację pośrednią Europejski Trybunał Praw Człowieka w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zgodnie z tym orzecznictwem wszelkie strategie lub działania, które mogą wywołać uprzedzenia w stosunku do jakiejś grupy mogą zostać uznane za dyskryminujące, nawet jeśli nie są bezpośrednio skierowane do tej grupy.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Executive summary
Introduction
I. The broader context: indirect discrimination under international human rights law
1. Indirect discrimination under specific UN Conventions
1.1 The Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
1.2 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
1.3 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
2. The European Convention on Human Rights (ECHR)
3. The obligation of social engineering under international Human Rights Law
II. Indirect discrimination in the system of EC law
1. Equality and non-discrimination provisions in EC law
2. What does ‘discrimination’ generally mean in EC law?
3. How does indirect discrimination fit in this system?
4. Origins of the concept of indirect discrimination under EC law
5. Functions of the concept of indirect discrimination under EC law
6. Indirect discrimination under the Lisbon Treaty
III. The definition of indirect discrimination under the racial equality
and employment equality directives
1. Wording and main elements of the definitions
2. An effects-based concept: detrimental effect
2.1 A formally neutral provision, criterion or practice
2.2 Only apparent neutrality: detrimental effect or disparate impact
2.3 Irrelevance of discriminatory intent
3. A concept based on the ‘rule of reason’: objective justification
3.1 A legitimate aim
3.2 Proportionality
IV. Challenges in the practical application of the prohibition of indirect discrimination under
EC law
1. Finding applicable law
2. Proving apparent indirect discrimination
2.1 Comparability as a precondition
2.2 Showing a particular disadvantage, in particular through statistical proof
3. Proving (objective) justification
4. Dealing with particularly complex situations: multiple discrimination
V. The relationship of the legal concept of indirect discrimination with other concepts of EC
social non-discrimination law
1. The relationship with direct discrimination
2. The relationship with discrimination by association
3. The relationship with positive action
4. The relationship with positive obligations
5. The relationship with reasonable accommodation
VI. Case studies of national legislation and case law
1. Implementation of the Directives in national legislation
2. National case law
2.1 The scope of national law: the Dutch restaurant case
2.2 Discrimination grounds covered: the French health discrimination case
2.3 Link with discrimination on grounds of nationality: the Cypriot language requirements case
2.4 Discrimination ‘on grounds of’: the UK far-right political party case
2.5 Direct or indirect discrimination? The UK far-right political party case and the Polish police case
2.6 Use of statistical evidence: the Czech Ostrava case
2.7 Objective justification: the Dutch mortgages and hand shaking cases
2.8 Reasonable accommodation: the Italian working place case
Conclusion: realising the potential of the concept of indirect discrimination
List of cases
Bibliography
Annex: charts on indirect discrimination